Contents

"हे जेरी, नेगेंज़ा कांजनी इमली योकुभुलोजा नजेंगाखो?"

नजलो मन्जे नेनिथोला इमिबुजो "yokwenza imali ऑनलाइन" कुसुका कुबंगानी नामदेनी.


अबनि बाफिसा उकु क़ला इभुलोगी फ़ूटी वेंज इंसेक्सेन एथाइल एगेनायो इनहैन्थी अबनी, उकुनुहिउका उगुखुमा कोमग्वाको उज़ूज़ बेसबेनज़े, नोमा उच्वांडिसा इब्हिज़िनिसि लेबो कू-इनथेनेथी, नोमा उगुइकेका जुमसेज़ी वाबो वी -9-टू -5, एनजेल.

नगीफिसा नेम्पेला उकसीज़ा लेबो इंगाजी उकूथी कैफे लखू। कोडवा, एनसीयाक्वाज़ी उकबेलाना ओकुन्निजी नागसिथि सोकलंगाना कोमंटु नोमा आई-व्हाट्सएप नोमा आई-फेसबुक मैसेंजर.

Ngakho-ke, ngibhala lesi sihloko eside ukuxoxa ngezifundo engizifundile njenge-problogger eminyakeni eyi-15 yokugcina.

इजीबेलो झोकुफिला ज़ेंगम्पेला

नाज़ि इज़िनये ज़ज़ीखला ज़मी ज़ज़ीवकशी एस्किथिनी एस्दुलुले.

 • इज़िंटो ज़े -३ ओन्गाज़ेंज़ा ओक्वामेंजे उकुज़े यूथुथिसे इबुलोगो यो
 • इमीखुबा योकुभुलोगा उकवंडिसा अमाथुबा अखो ओकुफुमेलेला
 • उकुन्गेना एकुथेंगीसेनी ओकुबंबिसानायो: इइकोंडिसो साबाकलायो

मैं -2। उकुथुनीलवा केवे-क्राउडसोर्सिंग

उकुथुन्येलवा कुज़िकवेलेटु कुइंडलेला एन्हले योक्कुहुमा नबानेए अबसेबेनज़िसी हो-ब्लॉगर कू-आला यखो बेसे वबेलाना नेकोक्युपेथेला एनगाबनीए अबालैंडेली बेज़िंडैबा ज़ेनलैलो यम्फाकथी.

Ngithole (फ़ुर्ती एनकिबोन अबेनी एबिंगी बेफ़िका) एमिन इमीफुमेला एमिहल नगेली कुइंगा। लोकहु उकुथुनेलेवा कवाबंटु अबानिंगी इखुखंगिसेनी केवे-ट्राइबर उकुटी नेकसिन्दा कुखिस्वा एकुथेनी एनसिफेकवे एनकैपेज़ु कुवामा-ट्वीट वी-1,000 एस्किथिनी एसिफुशेन कखुलु.

इजीबेलो झोकुफिला ज़ेंगम्पेला

फेसबुक विज्ञापननाज़ी अमसम्पुला अम्बाला वेसिकंगिसो एनग्ये नेक्जावाँ कू-फेसबुक कामुवा.

फंडा फ़ूथी – इमीबिको तुए 20 एनजाइना इन्टेशिसेल्को इकुग्क्सिलवे कुयू इनहोलो योमखानकासो वाखो वेसिकांगिसो सी-एफबी ओलंदायनायो.

मैं -4। ओकुथुनेलेवे कुवेभुलोगी अहलंगनसीवे कवामनी अमसायिथी खंडवे

थूथुकिसा इभुलोगी याखो कुमासैथि अहलंगनिसा ओकुक्वेथवे कोमुनये; ukuzikhuthaza, ukucela, ukufumbathisa, noma ukuxolisa (kuhle, ngibamba) umhleli ukwamukela ibhulogi yakho inondla evuvumelaneni kwayo.

किनिसेकिसा उकुटी ओकुथुनेलेलवे कवाखो ओकुशा कुबुएला एमुवा कोकुक्वेथवे कुवाखो ओकुडाला उज़ुबे उड्वेबे भाववनेनी। इभुलोगी तु-WHSR इहलंगनिस्वा नेनानी लामासयिथि अथंदवेओ अफका फाकथी I-सोशल मीडिया नमुहला फ़ुथि उम्फकथी वी-बिज़नेस 2.

I-5। यिया इज़िन्कोम्फेनी

i-websummit

येनजा अबंगाने अब्शा-ब्लॉगर फ़ुटहि उखुटहेज़े अमभूलोगी अबो कोमुनये नोमुने ऑनलाइन। अंगिकुजाबुलेली एनगोकुखेथाइल उलखुलुमा नबंटु एनिंगबाबाज़ी (ngokweqiniso angimubi kangako).

नोमा कुंजालो, उखुंबेला किवामी क्वांगफैम्बिली कुव्वुसमिट 2014 ई डब्लिन क्वांगलेटहेला उलवाज़ी ओलुशा, फ़ूथी कुफ़नेले एनकिव्यूम ukutle kuyindlela ephumelelayo yokukhuthaza ibhulogi.

मैं -6। अमझवाना इहुलोगी

शिया अमज़वाना अखायो कुभुलोगी लबनी (ungagxeki!)। भला नेकेंडलेला आईजोन एबंटु बाफ्यून उकथोला ओकुन्निगी एनगावे.

नसी इसिबोनेलो एशिले ओउमंटु ओवेनजाइल कहले.

मिलर उखुपूलाकुकला, उमनु। मिलर उथोला ​​इमिनिनिंगवेन एथाइल, एनाइकेजा इम्बोनो ओयिंगकाइज़िवल ओहमबिसाना नोकुथेनेलेवे क्वांगमपेला नगेनक्थी फ़ुथेई अबुमेला अबुफुंडी जुबा बाज़ी नेकोक्कुंडेने नाये नोखुमबिसाना क्वाकिह नेशिहलोको। Ngokuhlanganyela okwahlangenwe nakho kwakhe, ubonisa ubuchwepheshe bakhe emkhakheni wokusesha, uthola ukunakwa kwami ​​futur angidonsele ukuze ngifunde kabanzi ngaye … kangangokuthi ngiq -haqq .fazze।.

मैं-7। उकुथुनीलवा कुवेफोरमु

थोला izinkundla ezifanele कू-आला याखो (Usesho lwe-Google) "इगामा इलिंगुखिये" + inurl: isithangami), ukuthumela okuqukethwe okuwusizo / izimpendulo, ukugqugquzela isayithi लाखो ngezixhumanisi zeszinesinesha noma ukuhambisa izixhumanisi ezikhundleni zakho, kodwaup,.

मैं-8। उमापकथी हम-गूगल +

उम्फाकथी हम-गूगल + यूज़ेन्ज़ा कहले कखुलु न्जेन्फोरमू – इशिथुथुले सोकुफुमेले उकुनिके उलुवाज़ी ओलुबुलेकुइल कुमलुंगु न्फ़ाकुन्थिसा ओकुलैंडेलवेओ कुवेझोकुक्हुमनाय नुनुन्थुंग नोनींगुंग.

मैं -9। उकुनिकीजा अमथुलुझि महला नमहहोलो वीहोलो

वोनके ओउमुंटा यूथंडा अमहला। न्गुमुवा कवाबो बोनके अबंगथंडी उकथोला ओकुथाइल महला?

नोखो, खुम्बुला उकुथि अकुवोना विनके अमा-फ्रीबोड्स आवोड्वा। उडिंगा उकुनिकेजा ओकुथाइल ओकुडीनेकायो यूकुज यूनिकेज umphakathi isizathu sokukhuluma nokwabelana ngebhulogi yakho emithonjeni dzenhlalo। खुम्बुला आईपीहुजु लोंके लोखु मेयेलाना नोकुथोला इथराफिकि.

इबिज़िनिसी लामी एलियासीसेकेलो केवी-वेब होस्टिंग सीक्रेट रिवील्ड (WHSR) likhuthaza izinsizakalo zokubamba। एसिखुंडलेनी सोकुइंडेज़ेला एनकापाथी केवी-गूगल एसआरपी एगक्वेले, नेनिथोल उंगुंगले ओकुंग्कोनो ओकुहलॉन्ग एनक्यूबाकम्बी बेवेबहु ओंगेंज़ेनेका बेसबेनज़िसे इसेलुलेको समि सोकुम्बा। उगुज़े न्गहेले एस्हिल्ल्वालेनी नालबो अबलाली.

लाबो इमिथवालो यिजिमपावु ज़महला? I-Yep – मुफ्तखोरी ehloselwe izilaleli zami eziyinhloko.

इज़िम्पावु ज़महला इमेलेनी ज़िथोल उकुनकवा ओकुखुलु कुभुलोगी, उगुलेथा izivakashi ezintsha nabalandeli bezenhlalakahle। उमा असिथाकाज़ेल्लो, ल्वा अम्बलवा न्जे अमभूलोगी अफका अमहोलो वेथु वमाहहला.

 • http://psdreview.com/free-icon-sets-free-flat-social-media-icons-sets/
 • https://www.buildthis.io/free-logos/

I-10। ट्विटर

अबालंदेली बेज़ेनहलालाखले बहलंगाना नोकूकोन्डाइल एनसेमाली एगेनायो.

इमली इन्नानायो नबालंदेली हो-ट्विटरइमली इन्नानायो नबालंदेली हो-ट्विटर

अबभुलोगी एबिंगी बेकाज़ीबुजा उकुटी यज़ीफी इज़िमेट्री ज़ोकुटेम्बेला उमा कुज़ीवा एकुकुलनी इमली याबो। अमदोडा ई-अथॉरिटी हैकर एहालान्ज़ेन नेगज़ुजो नेगेंम्बु लामा-मेट्रिक्स फ़ुटहि अक्खो लुथो ओलुंगसोंडेला कुनाबलंदेली हो-ट्विटर.

उमा ufuna ukukhulisa imali yakho, gxila ekuxhumeni nabantu emithonjeni yezenhlalo futhi ubabandakanye ngokuqukethwe kwakho। लोखो कुदुतशुलवा कवाखो ओखुले इकुथुथुकिसेनी उमुगा वाखो ओपांसी!

इखुला अबलांदेली बाखो-ट्विटर कान्ये नेथ्राफिकि

अमाथिपु अम्बल्वा ओकुशेशायो एकुकुलिसेनी अबालंदेली बखो फूटी उकॉन्डिस इथराफिकि कुसुका कू-ट्विटर:

 • ट्वीट njalo उकुज़े अबलांदेली बाखो बाबूये बाबूये बेसे यूचोफ़ोज़ा इज़िक्सुमानिसी ज़खो ज़ी-ट्वीट, कुज़ोदिंगेका उवले कुक्कल एबुस्वेनी बाबो-ट्विटर। Ukwenza lokhu ngisebenzisa i-plugin okuthiwa Buyisa i-Old Post futhi usebenzise amaminithi angu-20 – 25 njalo ngosuku ku-Commun.it उकज़ुउल उहलंगनीले नबलंदेली बमी-ट्विटर.
 • झूमा एनकम्पेला नबलंदेली बाखो। Umlayezo womuntu siqu olula u-100x kangcono कुनोकुद्दुला अमाखुलु एमिलयेजो एगेनालुथो.
 • येंज़ा ओकुन्हाम्बी कहले – फ़ेंदुला अमा-ट्वीट अबनी, उज़ोईन इज़िंग्क्सोक्सो ईज़िडुमाइल, नामा-हैशटैग अम्बा फंबिली वी-ट्वीट.

इमिबोनो योक्वेंजा इमली: इज़िंडलेला इज़हलाकानिपीले ज़े -3 ज़ोक्वेंज़ा इमली इभुलोगी याखो

असेंजी ओक्वामांजे.

कुजे कुबे मंजी, औफंडे –

 1. इंडलेला योकुथोला आई-आला एनेंजुज़ो, फ़ूथी
 2. इंदलेला योकुथोला इथराफिकि अहलोसिवे कुभुलोगी यखो.

मन्जे सेकुइसिथि सोकुगसीना आइपजिली येथु – इण्डलेला योक्वेंजा इमली इविवकाशी ज़ाखो ज़ेहुलोगी.

कुल्सि सिगाबा, एनसीज़ोग्सीला इज़िन्दलेनी इज़िनथुथु इज़िकोंडाइल ज़ोकवेंजा इमली येभुलोगी याखो एसिखाथिनी एसाइड.

लोखो कुशो, खुम्बुला उकुथी कोखोना इज़िंडलेला इज़िनिंगी ज़ोक्विन्ज़ा इमली कू-इंटेन्थी। उमा जुबका i-Athikili ka-Ashley Faulkes, asimbozile ngaphezu kwe-100 imibono yebhizinisi e-inthanethi; uzobona ukuthi ukubhloga kumane kuyingxenye Yesithombe esikhulu। इमिबुज़ो ओकुफानेले उज़ीबुज़े योना, एनगोकविसेफकैमिसो सिका-एशले, याइल:

 • यूनी ओन्गाएन्ज़ा उंगुजे वेनज़ इमली एनगोकुशेश (एसखुंडलनी सोमसेबेनज़ी काखास)
 • Yini ofuna ukuyenza isikhathi eside
 • yimaphi amakhono, ulwazi okufanele unikeze umhlaba
 • yiziphi izifiso zakho

I-Idea # 1 – Bhala futhi uthengise i-eBook

उकुथेंगिसा आई-ईबुक कुइंडलेला योकुडाला योक्वेंजा इमली यिबुलोगी.

आई-ईबुक इनइकेज़ा इनानी लेज़िनज़ुजो:

 • उगुज़िडाला, कोन्के ओकुडिंगायो उलवाज़ी ऑसुवेले अनलो
 • अमा-ईबुक्स एखोखेलवे अखा इगुन्या लाखो न्जेन्गोचवपेशे
 • उनागाथेंगीसा कूज़ो अमापुलतिफ़ोमु अमानिंगी (अमेज़ॅन फूटी उखुखो की तरह)
 • बंगाबा इमिथोमबो इमिखुलु यमाली एगेनायो
 • बैंगकाज़ी उज़्वेंज़ा izengezo eziphumelelayo kumngcele wakho wokuthengisa njengoba unikezwa ngamanani aphansi

ओच्वेपेशे अबानिंगी बाकाला उकुजेंजेला इगमा एनजी-ईबुक। सेठी, रेमसुगुली हम न्गिजोकुफुन्दिसा उकिसबा फ़्यूथी ओउनव्यूचेस अबखुलु काखुलु इबिज़िस्नीनी ली-इंटेन्थी, अथेंगिसीवे इभुकु जाखे लोकुक्ला तु $ 4.95.

आइसिथोमबे से -1 ईबुक 1I-ebook yokuqala kaRamit – "Isiqondisi se-2007 से किकर गधा".

लेयो भुलोहो यहोलेला कू- एक आई-न्यू यॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर कान्ये नेमिखिइकिज़ो तु-प्रीमियम तु -14 आईमंज़ा वाबा ऊमांउ ओसेबिल काखुलु – कोनके ओकुपेली कु-इंटेन्थी फ़्यूथी एनगोकुइन्हलोको कुथेंग्निस्वाथुन्थिस.

नैंसी पूछताछ ओनेगायलैंडेला उबुबाला i-ebook:

 1. खेथा इहलोक है। भाला नोकुथाइल इज़ितमेली ज़खो इज़िफ़ुना उकुफुंडा, केफा इज़िंगेके कुफुंडिसवे कोकुथुन्येलवा कुभुलोगी ओकुकोडवा। एबिंगी बाजिमिसेले उखुखोएला इसिटोलो एसिसोडवा सालोलु लवाजी.
 2. डाला उलाका। लोकहु कुज़ोसिजा उखुलेला इमीबोनो यखो न्जेन्गोबा उभाला.
 3. विंबा इतिथि न्सकु जोंके सोकुभला। उगाबी उमुनुता ओकाला-ई-बुक फूटी ऑन्गकाज उइयाकेड। विम्बा इहोरा usuku ngalunye, amahora amabili, imizuzu ye-15 – akunandaba ukuthi isikhathi esingakanani। येभले एन.जे..
 4. दुलिसेला कू-टेम्प्लेट इबेका इभुकु एलिहले। नाज़ी एज़िमबल्वा कुसुका कू-हबस्पॉट.
 5. यखा इख्वा (यानी। कैनवा) नोमा उखोखे-फ्रीलांसर योक्वेंजा (आई-कॉस्टर डिजाइनर लागत ~ $ 26 / ihora njalo ngokusho kwenhlolovo yami mokubiza)
 6. I-Photoshop ikhava yakho ku-3D ईबुक छवि। UPat फ्लिन वलंगानिसा ए ओविदियो एनकुलु इंडलेला योक्वेंजा लोखु.

Uqedile! मन्जे उपुक्खामिसा कोकुक्वेकेथवे क्वेनहलिज़्यो यखो.

I-Idea # 2: खुत्जा इमिक्किज़ो इबाम्बिसिन नेजिमो इज़हुक्लेक्लेन

उमा usuvele uxoxa futhi Kuncoma imikhiqizo namasevisi kuzilaleli zakho, कुंगनी अनजानी इमली kubantu obakhuluma nabo?

अकुबिज़ी अबुफ़ुंदी बखो, फ़ुथी उथोला ​​उखोमिशिनी ल्हो ओउनुये वबो इथेन्गा ओम्खिकिज़ो.

उकुमाकिथा कोकुंबंबिसन कुंगबा ओम्थोमबो ओमुहले वोकुथोला इमली एनकने योमसेबेनज़ी ओवेन्जीज़ीवे। हलोला ले मिबोनो एनकोकूफका उकुतेंगिसा ओकुहंबिसानायो किवमली एन्गायै:

I-1- थोला अमाथुबा ओकुक्वेथवे क्वामांजे

ओक्कूकला, हमबिसा अमा-एथिकिली ओसुवले उवास्किसेलेले बेज़ ubheka imikhiqizo noma izinsizakalo ozikhulumile। उमा usubatholile, vele uye kuwebhusayithi ngayinye ubheke ikhasi elithi “सहयोगी”.

बिस उलंडेला इमियालो योकुबा यिसहिल्बो। उमा यूउये ओवोड्वा, एनगोकुविमेइल ओजोथोला आई-आईडी योकुलैंडेलेला आइंकुकैइजिवेले उबुबेका इकुगैसेनी केवी-यूआरएल एनगायने.

उमा शिवकाशी सिजोफूजा कुल्ल्यो URL nge-ID yakho futhi ithengisa umkhiqizo, uzothola imali.

I-2- थोला अम्माथुबा इमिकियाज़ो / अमासेविसी ओवाबेसेंज़िसायो

येनजा उहलु लावो विंके ओम्खिचिज़ो नेविविसी ओइसेबेनज़िसायो। Ngisebenzisa isofthiwe eminingi e-intanethi ehlobene nebhizinisi लामी। लीजी झिंगाबा अमाथुबा अमाशा ओकुबंबिसाना.

इया कुवेभुषयति योमखिचिजो न्गुमंइ फुहति उबोन उकुटि बनलो यनि इखसी एलीहंबिसना नालो। उमा बेकवाजा, भालिसेला उहेल्लो.

नजेंगोबा आवुनाखो ओकुक्वेथवे क्वालोखु, उज़ोडिंगा उकुडाला ओकुने.

नखु अंगिकुपकमिसिले:

 1. जोत फाँसी उतुथी यूज़ेन्बीसा कंजनी umkhiqizo noma isevisi। इनगाबे कुसिजा उकुहलहिसा उमसेबेनजी वेखो? इंगेबे ikusiza nge-SEO? इंगेबे ikusiza ukuthi ufinyelele kubabhulogi abanethonya?
 2. Dala ukufundisa okuthunyelwe kwebhulogi okufundisa izilaleli zakho ukuthi ungafezekisa kanjani imiphumela efanayo usebenzisayo mkhiqizo noma isevisi.
 3. Xhuma kumkhiqizo noma isevisi bese wengeza i-ID yakho yokulandelela eyingqayizivele.
 4. थुथुकिसा लोखो ओकुथुनीएलवे एज़ितमेली ज़खो, कुमा-सोशल मीडिया, ननोमा इयिपी आई-हब्स एनथेवेइकी एग्सीवेले एबंटु अबंगसे बेफिफ़ इमिफुमेला ओफ़ानायो.

उफुंडिसा अबंटु इमिनिनलिंगवेन यामाहाला फ़ुथी उथोला ​​निंबुइसेलो.

3- थोला अमाथुबा eMkhiqizo / Amasevisi ofuna Ukuwasebenzisa

उफुना उकसुबेन्निसा umkhiqizo othile kepha awukwazi ukuwuthola? कुथिवाणी उमा अनजाना इमली याखो इबुयुइस्वे एसिकथिनी एसिफुशेन?

उमा ओम्खिइज़ो अनहेल्लो लोकुबंबिसाना, लोखु कुंगेंकेका ओकोकोकोबो.

ओकुकोक्ला, येंजा उहलु ल्विमिखिइज़ो / अमासेविनी ऑफ टूना यूकुइसेबेनज़िसा। Bese uya kumawebhusayithi abo bese ubona ukuthi banehlelo lokubambisana.

उमा बेन्ज़ा, उथेंगे उम्खिइज़ो बेसे उबलिसा। Bese uyisebenzisayo, dala ucwaningo lwesifundo / ukufundisa, futhi ukhuthaze okuthunyelwe kuzethameli zakho njengowe ngmhambilini.

लीज़ी ज़िकला ज़िहला ज़ाइसेन्ज़ा इस्किथि एसाइड, ज़िकुलेटे इमली एगेनायो योकोफिला क्वेंडाबा एनकायिन.

I-4- Phromotha imikhiqizo enobambiswano ku- ऑटोरेस्पोन्डर ye-imeyili

मैं-इमेइली इयथुलुझि एलिनमंडला लोकुमकिथा। निगेने यज़ीतेशी एज़िमबल्वा एबंटु अबाज़िहोला नोस्कु ज़ोंके नोकुथि ज़िन्जनी इज़िमिसेले उकुदेइस्वा कुयो.

मैं-ऑटोरेस्पोन्डर तु-इमेइली उकुलेंडेलाना ओकुज़ेंकालालेयॉ क्वामा-इमेइली एथुनिल्वा कुबंटु लाफो भालिसा ओल्हविनी लवाखो विवे-इइमिली.

नाज़ी इज़िंस्ज़कलो ज़मी एज़िम्बिली इज़ीज़ितंदायो:

 1. प्रतिक्रिया हासिल करो
 2. मैं-MailChimp

ज़ोम्बीली ज़ाज़ो ज़िकुवुमेला उकुबा यूथे आई-ऑटोरेस्पोन्डर.

Njengokugqugquzela imikhiqizo engabambisene kubhulogi yakho, ukugqugquzela le mikhiqizo ku-imeyli ऑटोरेस्पोन्डर कुंगकुथोला इमली engenayo kuwe.

अनगाज़ीखुथाज़ा नोकूकोन्डाइल कुमा-इमीइली नोमा उडाले अमा-ब्लॉग पोस्ट ट्यूटोरियल फ़ुटी यूथथुकिसे लीज़ो। नोमा इयफी इंडलेला, कुखोना इथुबा लोकेन्गेना.

नखु एनिकुपकमिसायो नगे-ऑटोरेस्पोन्डर यखो:

 • काला अमा-इमीली वेखो अम्बाला नेवोकुक्वेथे ओकुसेबेंजायो ओकुंगथेंगिसी लुथो। लोकहु कुज़ोकुइज़ा एककुक्लिसेनी उकुटेम्बना नबाभलिसिले अब्शा.
 • फामबानिसा जुबुलेल्वने एकवखनी अमा-इइमिली, नजेंगोकुबुजा अबाबलिसाइल बाखो उमा अनगाबसिजा नगनोमा यनी। लोकहु कुज़ोकवाखा नोकवेटेम्बा फ़ुति कुन्चिसीवे उकुनिलिपिसा.
 • लाप्हो उखुथाज़ा umkhiqizo, gxila emiphumeleni abangayithola hhayi kumkhiqizo uqobo। उमा uzuze imiphumela ukuyisebenzisa, qiniseka ukuthi uchaza leyo ngemininingwane। लोकहु कुजोकवेंज उकुनतेंगिसवा कवाखो.

उमकोंडो # 3: हंबा इबोदी लोमसेबेनज़ी

अमभोदी ईजोबने अफना नबफुना उमसेबेनजी नबाकशी। बंगनिकजा इ-गिग्स यिकाथि एस्किस्वेले, इशीथि सिसिथि, नोमा ओम्बेबेनजी वेसिवुमेल्वानो.

Ngokwesibonelo, Ibhodi lomsebenzi le-Problogger kufanisa amabhlogi nezinkampani ezifuna ukuqasha umuntu ukudala okuqukethwe yubo.

उमा अगेन्ग्य्य एसिक्हेल्नी सखो फूटी अनगाफनिसा अबाफुना यूम्सेबेनज़ी नबाकशी, उगाबाम्बा इबोडी लोमसेबेनज़ी फ़ूथी इमली इस्तिहाइत नग़्स्सिने लफ़्हो उमेशु उफ़ुथेला उकुवुलावा उवुमुलवा कोम्सेबेनज़ी.

अनगसे फ़ुटी उखोखले अबुफ़ना ओम्बेबेनज़ी उखुथोला उकफिनयेलेला एबोडिनी.

इबोडी लोमसेबेनजी ले-प्रोब्लॉगरइबोडी लोमसेबेनजी ले-प्रोब्लॉगर

मैं-टी एल; I-DR / Ukufaka phezulu

उमा अनवक्वाजी उकसुसा अमाफुजु अमाथु कुपेला अवेला कुलेसि सिहिचको:

 1. येबो अनजांजा नोकुखिला एनकोकुभुलोगा। अबनी अबेस्बेनज़िसी हो-ब्लॉगर फ़ैज़ुलु बाफुमना इज़िबालो इज़िनिंगाना कूया क्वेज़ियासिथुफा नजलो नगेनंगा.
 2. इज़िंडलला इज़िंगकोनो कखुलु ज़ोक्वान्जा इमली इहुलोगी यखो: उंगुन्गिसा, उकुमाकिथा ओकुबाम्बिसिन, उकुथेंगिसा इमिकियाकिज़ो यक नमासीविसी.
 3. इखलविथि लाखो लोकुक्वेथवे कुवेभुलोगी इब्यूलुलेकाइल। कोडवा उगुज़े उकले उकेंज़ा इमली, इबुलोगी याखो नायो इदिंगा उबुबा ibe आला एनेंज़ुजो फ़ित्ही इथ्राफिकि आइनेले.

थथा इजेंजो!

Ngabelane abangaphezu kwabangu-12 बॉम्बुंटु उकेंज़ा इमली उबुभुलोगा अमासेबो, अमाथिफ़ु, नेमिबोनो कुल्लुहु ओकुथुनेल्वे निंगबाबा कखुलु, एनसीजाबुले कखुलु उमा लखु कुकुक्क्वक्क्जेला अबेनी उकुबा बथेथे इसाइनाथेलो एसेलेलायेलो बेसे उकाला उकेंजा इवाल्लि नीलिभुलोगी याखो यूबेनबेसीसा अमासु असिउउ असूवू.

नसी इखुम्बुज़ि सोकुसीना एनकापम्बी कोकुक्खेदा लो मसेबेनज़ी: इम्फुमेला इवेला एसेंग्नेनी.

अबानिंगी अबज़ा किमी एस्कथिनी एनिड्यूल्यूल बेब नेज़िंज़ा इज़नेले (अमाखोनो, उलवाज़ी, इसिकाथि) उगुक्ला इब्हुलोगी नोकवेंजिनाली। कोडवा बहलूलेकिले – एनकोबा नाबो बेब नेज़िजाथु इज़िनिंगी ज़ोकुबाम्बेज़ेला इज़िन्हेल्लो ज़ाबो फ़ाउथी बेलिंडे izinkanyezi zivumelanise.

Ngiyakwazi ukukukhombisa indlela futhi ukususa izithiyo ezimbalwa endleleni। उगुज़े अपहुमेले, कुज़ोदिंगेका ऊहाम्बे उमग्वको नेकोवाखो.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me