कुपंगा वेबसुइटी नाडी कोफ्वेका क्वाम्बिरी मू 2020.


सिम्युनेरा कुचिता कुखाला कटस्वरी कपेना वोल्म्बा मापुलोगलमु.

त्सतिरानी नजीरा योयनेरा शंखनी मपुलतिफोमु अब्विनो। ग्विरिट्सनि निचित्तो जिपांगिजो झोलोंडोला। मुदज़ाखला 100% ज़ब्विनो.

नादिनाली नाडी चिदिज़िवितो पाज़िथुनज़िथुनज़ी ज़ा इंटेनेटी पमेने निडेनम्बा बिज़िंसि यंगा पा इंटेनेटी कू 2004. सिंदिनागवायर न्चित्तो यत्संगा वेबसुति म्पका ज़ुमी न्दी चिमोदिज़ी केनेको। निदिपो इने नादेचिता बुविनो.

लेरो – टिली नीडी जिदा ज़ाट्सोपानो ज़ोवनजेरा कोमनसो मेपुलानेटी अब्विनो ओवोनेटसेरा माकासिटोमला.

Contents

नजीरा ज़िटतु ज़ोसावुता ज़ोमवे मुंगापंगेर वेबसाइट:

कोमनसो वेसेनगानी – डेज़िना ला मेइना केवा डमीज़.

2- ग्वारिट्सनी एनटीचो मावेबुसिटी

एक वोंकोंडा पा इंटानेटी नाडी कोम्यपुता यिकुलु (उर्फ, सेव) योमवे इमासुंगा मावेबुसिटी औ। मकम्पनी एना अकुलुलाकुलु – मोंगा अमेज़ॅन, आईबीएम, एनडी एफबी, ओमवे अली नवाओ कोमनसो अमयंग’निआरा मा सेवा अओ; माबिज़िनेज़ी एना अमंगोब्वेरेका मा सेव एवो कुचोकेरा क्वा वोथंडीज़ीरा अलेंडो (ओवेवे नाडी ओत्सिका मटेंगो कोमान्सो ओफ़वेका).

ज़िन्दिकिरानी: पावनी फाज़ी इली नेकटी मुकुफुना कुसन्खा वेबसुति यानु कुपंगा वेबुसिटी यानु ().

मालो ओथांडीजिरा

Ntchito yowonjezera yatsopano yowathandiza kuti muwone.

वेब होस्टलोवनइंडमंगा
कुखाला नाडी A2$ 4.90 / मोओथामांगा ममसंगमसांगा, एतसोपानो अम्जंगा.
BlueHost$ 3.95 / मोमटेंगो वॉटसेकेमेरा वाटसिका मटेंगो, वाट्सोपानो वोथंडीज़ीरा.
क्लाउडगेटर क्लाउड$ 8.95 / मोमाउंटेंगो वोडालिरिका, सेवा ओडालिरिका.
HostPapa$ 3.36 / मोइको-वोशेका उकॉन्डे मेजबान, येका कुचोटसेरा.
कुसुंगा इनमोशन$ 3.49 / मोमटेंगो वाटिका म्तेंगो, वोत्चीपा सेवा.
SiteGround$ 5.95 / मोमकमपनी # 1 अमैचेज़ा मौथेंगा ओथंडीज़िरा, ऑलिम्बित्सा इंटेनीटी.

FTC प्रकटीकरण

WHSR अमलंदीरा मालिपिरो एना कुचोकेरा कू मकंपनी ओमवे अचुलिद्वा m’nkhaniyi। जिमातेंगेरा खामा नाड़ी नालदामा कुटी मुपंगे ज़िन्थुन्था ज़ोन्थिजा मोंगा इज़ी – थांडीज़ो लानु लियमायकिरिदिवा क्वाम्बिरी.

मुक्खाला नदि दज़िना लानू लोयंग’निरा नादि कुचितित्स इंतेनति म’मालो मवेक, नदि नथ्वि योति मटंबुले मिकोनो यानु निदिकंबा कुपंगा!

नजीरा # 1: कुपंगा वेबसिटी कुयंबिरा पचींबी

मौनिका का मलूसो & Zida

 • नुवॉलेज: कुचिता कोयंबिरिरा कवा कोम्यपुता नाडी इंतेनी; HTML, CSS, nd PHP (ऑसटी ज़ोमेवका कोमा ब्विनो एनकाटी मुकुदिज़वा ज़ोफ़ुइकरी)
 • ज़िदा: वर्डप्रेस, जूमलैंडिपो ड्रुपल

सीएमएस कपेना सामग्री प्रबंधन प्रणाली yakhzikitsidwa mwachangu kotero kuti ikugwirizana ndi oyamba kumene kugwira ntchito kuntchito kwa owonaa ma webusaiti.

नाडी मापुलोगलमु एक मापुलोगलमु ओमवे अमचिटित्सा कुटी ज़िखले ज़ोफ़्वेका कुलेंग्या नाडी कुसमालिरा ज़िन्थु ज़म’मंजा। अम्बिरी मवा इवो नदि ओत्सेगुका कोमान्सो ओमासुका कुगविर्तिस न्चिट्टो.

Ngati mumadziwa zofunikira za HTML, CSS kapena PHP, zimakupindulitsani। सी वुतो लालिकुलु एनगति सिमुकुद्जीवा चिफुकवा मेपुलतिफोमु वद नादुं कुनिकाम्बरी। पानो पाली ज़िसांखो ज़िटतु ज़ुल्लेरे ज़ा मा सीएमएस ओमवे मुंगसांके मलिंगा नदि ज़ोसावा ज़ानु.

कुएरेकेज़ेरा मवामसांगा

MawonekedweWordPressJoomlaDrupal
लागतनि: शुल्कनि: शुल्कनि: शुल्क
Kagwiritsidweमिलियोनी 311,682मिलियोनी 26,474मिलियोनी 31,216
मितु योपांडा4000 +1,000 +2,000 +
मापुलगुला ओसाथा45,000 +7000 +34,000 +

ubwino

 • ज़ोमवे ज़िमासिंथा कोमान्सो ज़ोसिन्थिका
 • कुग्विरित्सा नेचिटो ब्विनो,
 • मइसो य मपुनझिरो,
 • गुलु लब्विनो & chithandizo

द्झिवनी जाम्बिरी

 • टिमकाम्बिराना कुमंगा ब्लॉग कुचोकेरा पचियंबी पोग्विरिटसरा नीचितो वर्डप्रेस मु बखुली.
 • मुखोजा कुएसा CMS iyi ufulu pa WordPress.com; kapena thandizani CMS kuchokera ku WordPress.org.
 • ओनानी मांडंदंदा वा 30 ज़ोचिटित्सा चिडवी मालो ओमवे अमपेरेकेदवा नाडी वर्डप्रेस.
 • Kwa iwo omwe ali okonzeka kulumphira mkati, api pali pamwamba WordPress kuchititsa makampani ife amalangiza.
 • Masamba opangidwa pogwiritsa ntchito WordPress: Forbes, Chatekinoloje Crunch, Sony

जूमला

जूमला नादान नंदी वर्डप्रेस m’njira ज़ांबिरी। Ndiphweka kugwiritsa ntchito, zosavuta kukhazikitsa, ndipo zimatha kuwonjezeka mothandizidwa ndi ma मॉड्यूलzofanana ndi WordPress plugins। ज़ोटसिरा ज़ेक, नदिज़ो नजीरा याचिविरी याबविनो क्वा ओयम्बा कुमेने.

कोमाबे, ओयम्बा कुमेने एंजायम्बे कुओप्सेज्वा कुटी एफुफुजे जुमला चिफुकवा च शिवरेंगेरो च ज़ोसन्खा ज़ोमवे ज़िलिपो। कुवोनजेरा पा मेन्यू या कुमान्झेरे, पालिनसो मेन्यू पामवाम्बा पी कपामवम्बा पामवाम्बा पा "कंट्रोल पैनल" प्रतीक चिन्ह। कुटी मूपेव चिसोकोनज़ो, कुम्बुकिरनी कुटी ज़िना मावा ज़िन्थु ज़मनज़ेरे नादि ज़म’वम्बा ज़मामेरा ज़िली ज़ोफ़ाना, कुफ़तिकिज़ापो "Zokwanira," "ओग्विरित्सा नटचिटो," ndi "Zowonjezera."

Mofanana ndi वर्डप्रेस, जूमला अली नाडी मफशोनी ndi ma टेम्प्लेट्स omwe angapatse malo au mofulumira kuyang’ana kwakukulu। कोमा मवाज़िन्थु ज़ोन ज़िटतु ज़ोयेन्देतसेरा मौफेसी, जूमला अम्पेइरेका नजीरा योवनजेरा येथेसेरा मावेबुसिटी। नाडी नंजाजा मोंगा इजीसोशल नाडी जोमोसिअल, मुलि चैबे मफिंदी कुटली नाडी वेबसुइटी यानु योचेरा.

माकती मावा डोंगोसोलो ला जूमला। माकती मावा डोंगोसोलो ला जूमला.

kuipa

 • मा मॉड्यूल्स नाडी ओवुटा कुसुंगा
 • सीएमएस यापकति-ओसाति योसवुता मोंगा वर्डप्रेस, ओसाति यापम्वाम्बा नेति द्रुपाल

ubwino

 • Kophweka
 • Amathandiza kwambiri पोर्टल
 • ज़ोसिन्थिडवा ज़िकुपातिकीज़िदवा मोसुन्थिका
 • ज़ोन्शा ज़ोवनजेरा ज़ांबरी

द्झिवनी जाम्बिरी

 • कोपरनि नादिकुयेसनि दुलनि कुवलेरे पानो.
 • मसाबा एथिन्दिज़िदवा पोग्विरित्सा एनटीचो ड्रुपल: टेस्ला, वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

ख्वेरेरो नाडी साइटपे नजीरा योलुमीकिजा वेबसुइटी पोग्विरित्सा एनटीचो वर्डप्रेस

क्वा नजीरा इयि, टिग्विरित्सा एनटीचो वर्डप्रेस मोंगा चिट्सन्जो छथु। पकली पानो मुयनेरा कुखला नावो काले नाडी दजिना लचिंसीं.

ख्वेरेरो 1: पेज़नी वोवोनजेरा वर्डप्रेस म्यू गुलु लानू लोथंडीज़िरा वेबुसी

Ntchito zothandizira pawebusaiti nthawi zambiri zimakhala ndi kukhazikitsa mwamsanga popanga वर्डप्रेस ndi masewera ena omwe amapezeka.

चोंचो लोणी कू उकुनती यानु योसुन्गिरा इंतेनति नादिकुद्जवे कुति नदवे नदनि अमीन मुलि नावो। Maina otchuka omwe muyenera kuwafufuza ndi सॉफ्टेकुलस, क्विकइन्स्टॉल, कपीना फैंटास्टिको.

ज़िना ज़ोमवे ज़िमापेरेका ज़ोसा (चिट्सनज़ो: साइटग्रेड) ग्वारिट्सनी न्चिट्टो ज़ोवोनजेरा ज़ोवोनजेरा मुवोट्ची यावो योमासेवेरा (चिनसालु चोमवे मुकुचीवोना म्युलंगोम्बा कुलोवा कू कुनेल)। Zikatero, Yesetsani kupeza mutu umene uli ndi ‘वर्डप्रेस’.

चिट्सनजो: साइटगॉन्ड सीपल डेनियलबोर्ड.

ख्वेरेरो 2: यसनी वर्डप्रेस कुपायोलेरा पामाखज़िकित्सा

सॉफ्टाकुलस नाडी वोत्चुका क्वाम्बिरी ओत्सगुला गैलिमोटो एनडीपो एमपेज़ेका पा पेल। नादिदज़ुक्येन्दत्सनी कुद्जरे मु शीतल। एना ओसुंगिरा नाड़ी कीनाना कम्बिरी.

दिनानी सॉफ्टेकुलस नदीनो दीनानी पा ‘सकानी’ पा वर्डस कुटी मुयम्बे कुखाजितित्सा.

कुइका वर्डप्रेस kukhazikitsa webusaiti yanu

आपा पकुब्वेरा गावो लोफुनकिरा.

मालो ओसिंथा

सुन्गानी ज़ोन्शा ज़ोमवे मुकुत्सतिरा, कुसिया मौलोन्डो एना कुपिता कुसिन्थिडेव कोसिंथा (कोन्जेकेरानी पटपिता) नादिपो दिनानी कुक्कज़ित्कितास.

 • प्रोटोकॉल: मुयनेरा कुसन्खा एनकाटी मुकुफुना कुखज़िकित्स http: // kapena http: // www। ndemanga ya URL चिलिचोन चिमीने मुंगसंखे, सिमडज़ोवोना कुसियाना क्वाकुकुलु। कुचोकेरा पाज़ोवोना ज़माकोनो, http: // www। नाडीविनो कुटी मुखले ओसिन्थसिन्था कोमनसो ओत्सोगोलेरा कूकी। ओनानी कुटी एनकटी मुली नाड़ी चिलोल्ज़ो च एसएसएल एनडीपो मुकुफुना कुखज़िकित्स वर्डप्रेस पा इज़ो, मुंगोसांखा https एमएमएलओ मावा http.
 • डेरा: संखानी मालो ओवेके मुकुफुना कूकझिकित्सा वेबसुइटी.
 • ज़ोल्म्बा: तचुलानी कुमेने मुकुफुना कुख़ज़िकित्स मालो अ वर्डप्रेस। Ngati mukufuna kuyika pa URL yanu (रूट: http://www.yourwebsite.com/), सुंगनी इज़ो। Ngati mukufuna pa उप-URL (उदा: http://www.yourwebsite.com/myblog/), tsatirani bukhuli m’munda.
 • Akaunti ya Admin: सुंगनी dzina lanu, thumbsani ndi imelo zomwe mungagwiritse ntchito polowera ku WordPress yanu.

न्गती म्वाक्वानिरित्सा ज़ोचिटिका ज़था, म्वाचिता ब्विनो। वेबसुति यानु नदि यमयो!

त्सपानो लोणी कू त्सम्बा लानु ला वर्डप्रेस। Tsamba lolowera pawebusaiti yanu lidzawoneka ngati wp-login.php akutsata URL ya webusaiti yomwe mumayika.

ख्वेरेरो 3: इकानी मट्टू नाडी मेपुलगिनी एनुनाकिरा

केनाका, मुयनेरा कुखज़िकित्सा मुटू नदि मापुलगवी ऑयनेरा। यांगयानी कुंबली ये कुमांज़रे ये डीपीबोर्ड याको या वर्डप्रेस.

पाली मटानी एक मसेवेरो ओपंगिडवा नदिउलेरे ओवेवे अलिपो म्यू वर्डप्रेस.

कुटी मुवोन मसेरवा अउलेरे, पितानी कू ‘कुवोनेकेरा> Mitu> योंजेनी ज़त्सोपानो ‘, फ़ूज़ुनी मंटू वोमवे उमाकवनिरित्सा ज़ोफुनीकिरा ज़ानू निदिपो दिनानी बथानी.

वर्डप्रेस थीम निर्देशिकाबूकू ला वर्डप्रेस.

मुखोजान्सो कुखाजिकित्से मसवेरा आप्तमुंडु कुचोकेरा कू गावो ला ‘पानि चिंथु।’ Kwa malipiro, akatswiri opangidwa, WordPress थीम, ndikupangira kaso mitu (chifukwa cha code yake yabwino ndi mapulani okongola a mapeto).

कावा मापुलागिनी, याज्ञानी ‘मावंडिलमु> योनजेनी ज़त्सोपानो ‘.

फुफुजानी नादिकुयिका मापुलगिनी ओमवे मुमासोवा। 3 मापुलोगलमु ए फवांडो एंगथेन्सो कुखज़िकित्सिडवा कुचोकेरा कू गावो ला ‘पकाणी प्लगिन’.

वर्डप्रेस प्लगइन yowonjezeraवर्डप्रेस प्लगइन tsamba.

पानो नदिकुफुना कुफोटोकोज़ा मेपुलगुलु ओहीपा ओमवे अमाफुनीकिरा। फुफुजानी मैना अउ पा वर्डप मेगुलागिनी कुटी मुवापेज़। ओनानी कुटी कुझिकित्सा पुलोजेकिति इमोदिजी कुचोकेरा कू गुलु लिरिलोन नादिकवान.

 • Kwa SEO: Yoast SEO, Zonse mwa Mmodzi SEO Pack
 • ज़ोसुंगिरा: iThemes Security, Wordfence Security
 • Kwa Masitepe a Site: Jetpack ndi WordPress.com, Google Analytics ya WordPress ndi मॉन्स्टर इनसाइट्स
 • क्वा फोमु चिलेंगेदवे: फ़ोमु योथंडीज़ीरा 7
 • Kwa Zochita: W3 Total Cache, WP Super Cache

Pazomwe muli patsamba lanu, mufunikabe kupanga China chilichonse ngati mungagwiritse ntchito mutu wabwino। पालि मटनी ओपंगा मा लोगो ओपिटिलिरा मुयसो, कोमा निदिमयांगना वोग्विरिरा नटचिटो। नदि निचित्तो योलिपिरा कोमा चाचिकुलु नदिचाकुति अमपेरेका मितेंगो यम्तेंगो वताटलति। इज़ी ज़िकुंतन्थुजा कुटी मुथा कुलिपिरा पज़ोमे मुकुफुना – लोगो योख यमतुंडु, कपेना मुल्ह कुलेम्बेत्सा मिपाका कुगुला चिडा चोंय चीं चीमक्वि नदि मफोमु ओसियानासियाना.

लुसो नाडी ज़ीदा ज़ोफुनकिरा

 • नॉलवेज़: कुगविर्त्स नटचिटो काकोम्युटा नाडी इंटेनीटी
 • ज़िदा: विक्स नाडी वीली

ओमांगा मावुसेयिति अचिता कुटी जिसाखले ज़ोवुता कोमनो नथावी योम्वेयो कुखज़िकित्सा त्सम्बा ला वेबुसैती। पोपंडा कुडज़िवा ज़िलनखुल्लो ज़ा पा इंटानेटी, मुन्थु अक्खज़ा कुज़्ज़िकित्सा त्सम्बा लॉएब्युसैति यथुन्थु म्फ़िंदी ज़ोचेपा। Amapereka omanga mawebusayiti एक खींचें & ड्रॉप ओमवे अमाफुनीकिरा चिदज़िवातो च शून्य.

पाली ओमंगा अम्बिरी एक पंजाबीसिटी ओमवे अमवाज़िकाना पा इंटानेटी – दिशा एताम्पीबिदवा ओट्सत्सा एक 26 ऑसाखज़िकाका पा ब्लॉगपोस्ट; koma si onse omwe angathe kukhutiritsa zosowa zawo.

ओत्सतीरा अटतुवा नाडी ओमवे अमलुमिकिजा वेबसुइटीई नाडी ओमवे अगाथे कुआटातिजा.

Wix

कुगविर्त्स न्चिट्टो विक्स कुपंगा वेबसुइटी

विक्स ndi mmodzi mwa omanga malo ophweka pa msika umene umakhala ndi ma 500 + omwe ali ndi makanema omwe amasankhidwa pansi pa magulu ओसियुमियाना। कोतेरो निदिज़ोसाकायिका कवाम्बिरी कुटी मद्ज़ापेज़ा ज़ोमवे ज़िमकुइयनेरेरानी.

Iwo akupereka kosintha kwa webusayiti ya Drag & ड्रॉप योसिंथसिन्था योमवे इमोनोनका नथावी ज़ोन पज़ंबिरी। मुथा कुकोका चिन्तु चिमोदिजी मांडनंदिचो नादिकुचिचोटस कुलीकोन पट्सम्बा कुटी मुवोनजेरेरे। चिलिचोन चोवोनका पा इको चिमाथा कुसुन्थिद्वा कपेना कुसिन्थिद्वा.

चोत्सलीरा चोखा नदिचोकुति पली मालोंडा ए पा त्सम्बा पा विक्स वोपांडा डोंगोसोलो। मुंगथे कूचेत्सा इज़ो मावा कुज़िपिटित्सा कू डोंगोसोलो ला कॉम्बो, ज़ोमवे ज़िमकुब्वेज़ेत्सेरानी नालदामा ज़ोसाचेपेरा $ 12 / mwezi.

कोमान्सो वेसेरगानी – कुपेंडा क्वाथु कुवुकुलु क्वा वेबली.

गावो लोथंडीज़ीरा पुलोगलामु य वेबसुइतिइ पोग्विरित्सा एनटीचेतो विक्स

ख्वेरेरो 1: लोनी क्वा विक्स

पंगानी उकुनती पा Wix.com.

पाली मेपुलानी एक प्रीमियम 5 एनडी डोंगोलोलो ला 1 लोपांडा मालियर (मिटेंगो इमचोकेरा कू $ 0 – $ 24.50 / मो)। मुदज़ोना नजीरा ज़ोवनजेत्सेरा मुताथा कुख़ज़िकितो मालो.

ओनानी मापुलानी एक विक्स नाडी मिटेंगो पैनो.

कुसिन्दिकिजा क्व विक्सत्सम्बलो लोलेम्बा विक्स.

Ndikulangiza मेपुलानी विक्स ओमवे अमलिपिरा मालिपिरो – कॉम्बो। निडोंडोमेको विक्स कॉम्बो ($ 8.50 / मो) ili नाडी डिजीना लुलारे, मदरा एम्बिरी ए सीपीयू, एनडीपो पालिबे मालोन्डा ए विक्स.

खेवरेरो 2: शम्खानी टेम्पलेट

Wix adzakufunsani momwe mukufunira webusaitiyi Njira yofulumira kwambiri yomwe angapereke ndi Wix ADI (मापुलानी ओपंगा मालुसो) omwe sali obala pamapeto.

Kotero ine ndikuyenda iwe kupyola pang’ono pokha koma njira yabwino, womanga webusaiti!

मुदज़ोना कुटी पली मा टेम्प्लेट्स omwe amagawidwa pansi pa malemba osiyanasiyana। सकतुलानी गुलु लानु लोम्वे मुकुइम्बेकेरा नादिकसुन्खा ज़ोमवे ज़िकुकुइनेरेरानी.

मुत्था कूपे विक्स मटू वुमे मुमाकोंडा, दनानी k एडिट ’कुटी एपीरिट.

कुसिंथा त्संबा लमसंबा कू विक्सबुलू ला "Kusintha" likuwonetsedwa pamene mukukweza माउस यानू कू मटू.

ख्वेरेरो 3: पंगानी वेबसुइटी यानू पोग्विरिट्स एनटीचो विक्स वेबसाइट बिल्डर

पटपिता मपिंडी झिंगापो, मुदज़फ़िका पमुतुंडा पज़ोमवे ज़िमखज़िकिका.

कुपंगा वेबसुइटी नाडी कोफ्वेका। मुदज़ोवना ज़िपांगिज़ो ज़ोसियानासियाना कुमानज़ेरे नादी कुमानजा कवाज़नेरा लानु। निडिपोंसो, दनानी पलिपं पे वेबसुइती कुटी मुसिन्थे चिपिका कपीना म्यूटेंरे कू मालो एना.

जिदा ज़ा विक्सलिम्बानी tsamba लानू ला वेबसिटी pogwiritsa ntchito mkonzi Wix ड्रैग-ड्रॉप-एडिटर.

ख्वेरेरो 4: सिंधीजनी वेबसुइटी

मुकामलिज़ा कुसिन्दिकिज़ा बटानी, मुदज़फ़ुनसीदवा नकाटी मुकुफुना उपडोमेन कापेना डोमेन-फ़ीचर्ड डोमेन। निदितितनिदवे यानु.

टिकुकुलिमबिटितान्सो मसकिती एना ओहेफपा.

पितानी कू ‘विक्स डैशबोर्ड यानू> Sinthani & Sinthani साइट ‘ndikukonzanso एसईओ, Favicon, सामाजिक और उन्नयन momwe zingafunikire.

कुसिंथा कवामसम्बा अ विक्सकोंजनी त्सम्बा लानु ला विक्स.

नादिपो मुनंगोथा नाडी ज़ोफुनिकिराज़ी – वेबसुइटी यानु याकोन्ज़ेका.

मफूनसो ओवेवे अमाफुन्सिदवा पफुपिफुपी पुकुपंगा त्संबा ला वेबुसैती

कोदि मुमपंगा बनजी त्सम्बा लुलारे?

पाली njira ziwiri zazikulu zopangira tsamba laulere – gwiritsani ntchito kusamba kwa webusaiti kwaulere ngati 000Webhost kapena a tambara lomanga webusayiti ngati Wix, yomwe imapereka dongosolo laulere.

कोडी ओपंगा मावुसेयिती एक गो डेडी ऑलेरे?

GoDaddy ali ndi मेपुलानी omwe adamangidwa mozungulira wolemba webusayiti वेक omwe amayamba kuchokera $ 10 / mo। वेरेंगानी मालिंगालिरो एथु एत्सात्नेत्सेन ए गो डेड्डी कूपेज़ा.

कोदि चिमांग चोसावुता कवामबरी नाड़ी च्यानी कवा ओमवे अमायम्बा कुमेने?

kwambiri omanga webusayiti ndizosavuta kwa oyamba kugwiritsa ntchito। मवाचिलेंगेदेवे चाउओ, ओमांगा माउबुसेयिती अमंगानगिरिद्वा ओसाग्विरित्सा नेचिट्टो टेक्नोलोजी यामाकिना नादिपो अम्पीरेका थांडीज़ो कदंबिरी। इज़ी ज़िमचोकेरा पा मालो ओखेज़ेरा ओविरित्सिरा न्चिट्टो मा टेम्पुलेटली ओशिका पाल.

कोदि नदिमयम्बिरा पति पोमंगा त्सम्बा विधिब्यसयति?

मुसनैम्बे कुमंगा tsamba lanu, ndizofanana ndi kuyamba blog, chinthu choyambirira chomwe chikuyenera kuthana ndi cholinga chanu। ज़ोमवे मुकुफुना त्सांबा लानू लिखले कपेना कुक्वानिरित्सा ज़िमथा कुचीता गावो ललीकुलु पक्कापनिदवे केक नी चितुकुको.

जिमातेंगा निथावी ययातिलि बावजी कुटी मुंथु आवो त्सम्बा लानु?

Nthawi yomwe imatengedwa kuti ichotse tsamba la webusayiti imadalira zovuta zake। ज़ोमवे मुंगफुनिके पज़िंथु कोमान्सो मेपांगीदवे, ज़िमटेंगा नथावी यित्तालि। माउबुसैती ऑसावुता, ओखज़िका अमाथा कुल्मबेडेवरा मोला ओछेपा, पोमवे मसम्बा अकुलुलाकुलु, ओवुता ​​अमाथा कुतेंगा मिआज़ी इज़ापो.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me