टाइपो болон алдаатай бичих таван арга зам

Ламгийн их борлуулалттай зохиолыг сонгож, ямар ч алдартай блог уншиж, снинин хэвлэлээс олж харахад нэг «иэииии Бх зохиолч бүр тодорхой т рлийн шившлиг хийдэг бөгөөд энэ нь тан। Б тээл дэх бэх хэвлэлийг барьж авадажаха; Гэсэн хэдий ч таны хийж чадах зарим зүйлүүд нь тэрхүү алдааг ямар ч хамаагүй болгож, уншигчдад бараг төгс цэвэр хуулбарыг бий болгоход туслах болно.


Мдэжийн хэр г та редакторыг ажиллуулахын тулд үүнийг хийх боломжтой। Гс ,н хэдий ч, та редакцийн ажлуудыг фермержүүлж чадах түвшинд хараадан чадаагүй байж болох юм। Санхмжилт заримыг эсвүл бүүгдийг нь нрь хийдэг гэсэн үг юм.

Дээр нь бичсэн Утастай, Шеффилдийн их сургуулийн сэтгэл судлаач Том Стаффорд хэлэхдээ хүмүүс өөрсдийнхөө гар бичмэлийг барьж чаддаггүй шалтгаан нь тархи нь илүү өндөр дараалсан даалгаварт төвлөрдөгтэй холбоотой гэж тайлбарлав.

Та бичиж байхдаа уншигчдад ямар нэгүн зэйлийг дамжуулахыг хичээдэг। Таны тархи юу хэлихийг х сч байгаагаа сайн мэддэг тул 100% зөв биш байсанан ч гэсэн үүнийг уншаарай। Энй нь та өөрийн блогтоо зориулж бичиж, гинзгий засварлаж, алдаатай үг эсвэл хгбогч байхгүй байхаүг शहर Таны ханлэх гэж буй злийлийг мэддэггуй тул таны уншигчид анзаарч магадэүй.

"Бид йрсдийн алдаа дутагдалыг харахггай байгаа шалтгаан нь дэлгэцэн дээр гард буй зүйлүүд бидний толгойд байга хаба виск" гж Ник Стоктон үүглиллийн зохиолч ярьсан юм.

Судалгаа ба уншлагын сүүтг Тл Текст уншихдаа хичнээн алдаа гаргасантай хэр зэрэг холбоотой болох талаар сталар судалсандання Судалгаагаар бичс н зээйлай сайн мэддсг байсан бол бусдын алдаануудыг үл тооссорлох магадлал өндөр байсан гэдги наий.

ӨөрийгӨө засах н г жишл алдаатай

т рлийн зохиолч

Үүний нэг жишол бол миний бичсэн уран зохиолын ном бөгөөд би өөрөөр зургаан даа өөрчилсөн юм। Хэрсв та надаас асуусан бол энэ номонд алдаа дутагдал байгаагүй гэж хэлэх байгаанан.

Дараа нь би алдаа гаргасныг нь засварлагч руу илгээсэн юм। Бид алдаагаа засаад номоо дахин уншлаа। Тр ч байтугай ямар ч алдаа байгаагүй ганж тангараглах байсан.

Дараа нь ном нь хуулбарлагч дээр очсон б гонд тэр нь хэд хэдэн бичгойн хэвийг олжээ। Би днд итгэж чадахг й нь। Засварлагч Знд итг ж чадсангүй। Бид тидгээрийг зассан.

Энма ном нь форматлагдсан бөөгэд нотолгоо надад болон миний редактор руу илгээгдэв। Бид бэгдээрээ тниднийг анхааралтай ажиглаж байв। Би "түгжиг" -ийн оронд "долоох" ц гийг бичсэн। Би йнийг заслаа। Миний засварлагч юу ч олсонгйй.

Энэ ном хэвлдгдс .н। Энла нь бүх талаараа тсгс байсан гэдигт би итгэлтэй байсан। Тр болтол … Уншигч надад тэмд бглэл хжтилж миний номонд олсон хоёр алдааг жагсаав। Би хуулбараа бариад тйний хэлснёр хоээр алдаа байсан гэдэгт хангалттай andтгэлтэй байна.

Ном нь маш олон хувилбаруудыг даван гарч, алдаа гарсаар байх нь бараг боломжүүй юм шиг санагдаж байна। Үүнийг уншсан номноос та анзаарсан байх। Би йнийг сэтгүүл, сониноос олон удаа харгда.

Тгохэр зорилго нь Боломжтой бол таны бичс бн захидлыг аль болох төгс соноорой, хэзээ ч 100% төгс болж чахий Та бол машин биш। Чи хЧн шүү дЧ.

Санаа зовох хнарүгг ,й, уншигчид тань танд мэдэгдэх бөгөөд та тэдэндтаталархаж, алдаагаа засч, युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका.

Энта хооронд та алдаануудыг аль болох хязгаарлахын тулд хийж болох зарим зүйлүүд байна.

1. энийг хэвлҮүх

Ннэ дижитал Эрин иед бидний компьютер дүүр ээсгэх, компьютер дээрээ засварых, компьютер дээрээ ажиллахад тул халы Гэсэн хэдий ч, та бичсэн үгийг хэвлэж гаргахдаа та бүх электроникуудаас нэг минутаас зайлсхийж, үгээрээ үгээр уншиж, бичиж тэмдэглэхийг хайж болно.

Таны дэлгэц дээр хээзч ч харж байгаагэй хэвлэхэд хэдэн алдаа гарахыг та айхаах болно। # А гг # #эээээээ # 1 гаж жагсаасан ч энэ нь ээнэхээр засварлах үйл явц дахь хамгийн сүүлий алмалл Эну нь маш чухал ач холбогдолтой тул тхлээд жагсаасан болно.

Энү нь магадг й таны хийдэг шалтгаануудын нэг нь таны тархи харулымэл хуудсыг бага зэрнг хрыг рэрнг.

2. व्याकरण शाफ़्ट वर्तनी जाँचकर्ता

Үг үсгийн алдаа шалгагч нь бүх зүйлийг барьж чадахгүй байгаа нь үнэн бөгөөд та алдаагаа засахын тулд дүрмийн талаар хатуу ойлголттой байх хэрэгтэй (эсвэл хийдэг хүнээс тусламж авах хэрэгтэй).

Гсэн хэдий ч ээдг р шалгагч нь б арин ашиггүй юм। Тдннд өөрсдийн гэс бн байр бий। Жишглбэл, Жсгийн алдаа шалгагч нь буруу бичсэн бг барьж чаддаг। Та "ресторан" гдуг үгийг буруу ээсг бр бичсэн ба "यू" -г "ए" -н урд тавьлаа г бж бод। Энгийн дүрмийн алдаа шалгах нь "сэргээлт" з в бичиг үс бг буруу ггдгийг х лөн зээвшөөрөх болно। Та текстэн дэх алдаануудаа багасгаж, хнийг хялбархан засах боломжтой болно.

Дрмийн шал нь ижил аргаар тохиромжтой байдаг। ХэдийгХэр заримдаа буруу үүгэлбэр буруу байвал танд хэлэх нь таны асуудлг анхаарч үзэх болно। Дараа нь илүү анхааралтай авч, засах шаардлагатай эсэхийг шийдэж болно.

शब्द болон MS शब्द зэрог платформуудтай ирддаг алдаа болон дүрмийн шалгуурууд маш Yхязгаарлагдмал। Үрйв та үсгийн алдаа, дэрэм алдаа их хийвэл, иймэрхүү хөрөнгө орууллтыг авч хир гтэй Grammartholimovéréréféléféréléféléréféréréféréréféréréré इस प्रकार है।.

3. үрийн дуртай Өөгсийг олох

Бх зохиолч дандаа олон удаа ашигладаг, гээхдэ таны бодож байгаа шиг тийм ч гахамшигтай биш байх цөөн цөөн хөөдэн эгэто Энү нь үйл ээгн с нүр нг хүртөл тэсөөлж буй ямар ч нг байж болно। Гс ин хэдий ч ижил сгсийг олон дахин ашиглах нь уншигчдад таныг өвөөөммцц чанар байхгүй гэж бодоход хүрг.

Хүм исийг хэт их хэрэглэдэг зарим тиг мэл үгс нь:

 • маш их
 • Ихэвчлэн
 • Эхлээд
 • Цаашлаад
 • Хэдийгээр
 • Үнэндээ

Дуртай ургс нь ихчвчл .н "луужин" гүсгн үгс байдаг। Энл бол зар сурталчилгаанд ашигласан хуурамч хэллэгийг илэрхийлэхэд Yхэрэглэгддэг нэр томъёо юм। Эдггр нь таныг хрх мэдэлтэй болгодог одгс юм। Жишээлбэл:

 • Зарим хүн инг ж ярьдаг
 • Судлаачид маргаж байна
 • Магадгүй
 • ихэнх

Ээдгёр нэр томь о тээдгйрийг буцааж агжх ямар ч зүйлгүй। Тдгхрийг ашиглахг бй байхыг хичээ। Харин таны бичс н злйл нь найдвартай байхын тулд онцгойлоно.

 • ABC Их Сургуулийн профессор Смит хэлэхдо … (болон лавлахтай холбогдох)
 • Бидний шалгаж буй злйлсийн судалгаагаар ардэмтэн Дон Дое …
 • АНУ-ын Хөдөлмйрийн статистикийн товчооноос модээлснээр, 50% -нйн өөрчлөлт …
 • 2015 санал асуулгаар, мн амын тооллогын товчооноос насанд хүрсэн эмэгтэйчедийн 80% …

Хоцр дахь багц жишүүн д нь нөөцшд маш тодорхой бडी Энү бол илүү хЭчт бй бичиглэл юм.

Зөгий үгсээ дуртай ээгсх хайж олоод дараа нь тэдгээрийг бичиж, тэдгээрийг арилгаж болно.

4. .авсарлага авах

Таны хийж чадах хамгийн нгийн зийлсийн нэг бол редакторын хуанлиа бичсэн зүйлээсээ завсарлага авесарлага Хэр в та нийг нөг өдэр эсвэл т унанс удаан хугацаагаар хойшлуулж чадвал цэвэр нүдээр буцааж олгч.

Ил И сайн мэддэг зээйлүү илай сайн мэднхийн тулд дээрхийг судалж үзээд алаа барьж авах нь хэцүү гэж үү? Хэр бв та нийг бага зэр г арилгаж чадвал энэ нь танил биш болно.

Зарим өөр төслээд д ар ажиллаад, энэ хэсэг дээр тавь। Дараа нь буцаж очоод, ямар шинэ алдаануудыг олж мэдээрэй.

Заримдаа таны бичиж буй сэдив таны дур сонирхол, сэтгэл хөдлөлийг агуукж магадгүй юм। Үүн ас завсарлага авснаар таны хувийн мэдрймжийг арилгаж, илүү төвийг сахассан байдлаар эргэж очих боломжтой бол.

Рэв та хэсХэг ру буцаж ирвэл, нийтлнилд р тал байгаа эсэхийг асуу। Үүнийг илүү сайн тцнцвүүржэлйхийн тулд ур өнцгөө нэмэх и?

5. 5.анга авах

Аливаа засварлах лйл явцын салчийн алхам нь таны ажлыг чангаар унших яввдал юм। Г лигаллийг хэвл н нийтжлж, цаасан дар уншиж байхдаа үр үр зүйлийг -анзаарсан шигээ чангаар унших нан тан тан тан тан үү үү үү үү.

Дгэнд хэмнҮл байдаг। Та чанга уншихад т р хэмнчлийг сонсох болно। Таагэй үг халлүүг д танд үлдэх болно। ӨөрийгӨө мэдээгӨөй байсан нууц ээгээ авч магадгай.

Р в та "түгжих" सब कुछ "долоох" гсшн үгийг ашигладаг бол чанга уншихад «барьж авна.

Зарим текст уншигчид чамайг ажилдаа уншиж өгөх болно। आप यहाँ हैं.

Байгалийн уншигч В б хуудас длирх текстийг текстийг залгах боломжтой нэг। अल्फ़ाज़ бол танд үүнийг уншиж өгнө। Та ч гасэн н дийг нь хааж, үгсийн урсгалыг сонсохыг хүсч болно। Хэр в та сонссон зээйлон сонсож, засаж, эргүлжлүүлбэл зогсо.

Энн нь танд уншиж өг дх дуу хоолойг сонгох боломжийг танд олгоно। Та Майк гэдэг Америкийн эрэгтэй эмэгтreyй, ऑड्रे нэртэй Британийн эмэгтэй, Франц, Герман, Итали, Араб хэлээр ярья। Та ман дуу уншиж байгаа хурдыг өөрчилж, удаан эсвэл илүү хурдан сонсох болокжтой.

Өөр Өөр тохиргоо, дуу хоолойг туршаад, илүү олон алдаа гардаг эсэхийг өөзээрэй.

Хэрагцээгүй даалгавар

Тухайн иеийн 100% -ийн тсгс төгөлдкр текстийг бичих боломжгүй юм। Өөрийн чадах бӨөхнза засах цаг гарга। Энд жагсаагдсан зарим заль мэхийг ашигла। Дараа нь блогтоо байнга чрчлөгдөж, сайжрах тул өөр зүйлд зориулж чадахх -хамгийн сайн хөлөө дэвшүүлв байнга.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map