कुभुरोगा क्वीदुमियाँ: उंगटांगा सेई कुबुदिरा ब्लॉग मुना 2020

वाकम्बोदा यहाँ कुतंगा याको ब्लॉग? काना, इवे वॉट यूवे भुरोगी आयो इवे हुना चोकवाड़ी कुटी इनोर्ता सेई कुएन्डे कुने इनोटेवरा नन्हो?


काना मिन्धुरो याको इरी "hongu" सक इरी पेजी नदियॉ न्जविम्बो येकुवे.

Contents

मुने इनो येकुब्लोगि गिरिधि, इवे युचजिडिजा:

  नइ इइ भुरगू चिनोरवा? ज़विशोमा नेज़वुंगु

  इनि नदाकटंगा वेबु सती कुब्ता ज़वकाज़्निका (डब्ल्यूएचएसआर) कुमाशुरे मुनाट २०० m, उये नेकेंतें मुचिदम्बु कुगमुच्चिरवा कुकरु नरुन्दा येबुलोगी इसु तंडे कुबवा पसिम्बा पसिम्बा। Kubva ipapo, WHSR yakura कुटी Ive imwe yenzvimbo dzeNet dzinotungamira dzekupa webhu mazano, Uye आरं ndakwezva chiratidzo chemamwe manzwi akasimba mukubhuroka kwemazuva Ano – Vese vakapa humbowo mubhuku रिनो Uye saiti, kugadzira iyo yekuenda-कुन डो zviwanikwa कुन डो चेरो munhu anotanga kudzika Yega-Yega yekublogga nzira.

  नेन्हुर्वा इयि इनिना-बकवास, इनि ndichave ndichikupa iwe dzimwe dzinokurumidza, nyore Kunzwisisa uye pamusoro aese dzinogadzirisa matambudziko ako ekubhuroka matambudz.zvd.zd.bw.zd.bd.jpg.

  त्सम्बा यंगु यमुन्योरी वेप्लॉगमेरे पेजी रेमुनियरी paYounglogger.com – Ini ndakaburitsa kakawanda muhuwandu hwepamusoro renhoroondo blogger yekubatira saiti pakati pe2015 2018 – 2018.

  चिटसुको 1. कुमिसा ब्लॉग कुबा कुसक्रैच

  ज़वीरी न्योरे उय ज़वाचिप्पा कुटी उतंगे ब्लॉग मुना 2020.

  सॉफ्टवेयर inonyanyozivikanwa yekubloga, WordPress.org, yakasununguka। न्यानज़्वी याकागदज़िरिसवा वर्डप्रेस टेमा यूय मेगुलागी अकासुनुंगुका। उये कुने च्वो ममिरियोनी इहारा ट्यूटोरियल कुटी इवे उतंगे (कुसंगनिसा इइ)। इयो चीते म्युटेंगो अनोबटनिडज़वा कुटंगा ब्लॉग नदियो मारी युनोबाधरा कुने बुधु सती उये जीत रीता.

  चोकवाड़ी, इनोगोना कपेंग क्वाज़ो मुंगुवा इनोटेवारा; asi kazhinji kutaura, ब्लॉगिंग inoita-unokwanisa kune wese munhu ae komputa neinternet। मुचोक्वाडी इवे उनोगो चैज़ोवो कुगदज़ीरा भुरोगु उये कुइता इचिम्हन्या मुमिनिनेट्सि माकुमी मविरी एतोवेरा। मातनहो ओतौर्वा मुमतान्हो एतोवेरा नादेवो चिवो माईतिरो औरिनोइता मैब्लॉगी एंग पकुटंगा.

  चिज़वोविज़ो चीते ज़्वुनोडा कुटी उइट:

  1. सरुद्जा यकानका बुद्धू इनोमिरिरा उई ज़िटा रीज़िता
  2. Rongedza yako डोमेन DNS कुने याको वेब होस्ट
  3. ईसा वर्डप्रेस कुने याको ह्वावा वेबु इनोमिरिरा (zviri nyore kwazvo kushandisa auto-simaki).
  4. पिंडा कुने याको वर्डप्रेस उए वॉट्सकिसा याको येकुटंगा पोस्ट.
  5. उये … ndizvozvo.

  Zvinonzwika nyore? Unobheja!

  नादिरि कुकुफंबिसा इवे निमातन्हो पजासी। इंजवा वकासुनुंगुका कुटी काना इवे यूटिटोजिवा नजीरा येकुमिसा याडा ब्लॉग.

  1. सरदज़ा याकनाका वेबु इनोमिरिरा उई ज़िटा रीज़िता

  Kuti utange blog inozvitarisira yega, iwe unotanga kuda zita rezita uye webhu अकाउंट अकाउंट.

  याको डोमेन izita री ब्लॉग याको। हसि चिन्हु रसायनु चिरुगोना कुब्ता काना कुवोना; asi kungori tambo yeavara inopa webhusaiti yako kuzivikanwa – senge zita rebhuku kana nzvimbo। याको डोमेन ‘इनटौरीरा’ वाशनि वाको कुटी नादिपि मांडो यबलोगी यावरी कुशनैरा.

  वेब होस्ट, कुने रवे रुटीवी, ndiyo nzvimbo kwaunochengetedza yako ब्लॉग zvinyorwa – mazwi, ब्लॉग zvinyorwa, mifananidzo, mavhidhiyo, nezvimwewo.

  डोमेन नाम – कुपी कुन्योरसा?

  Iwe unogona kusarudza uye Kunyoresa yako डोमेन mazita kuburikidza nesizinda रजिस्ट्रार। GoDaddy, NameCheap, kuyengerera, uye Domain.com ndevamwe vevakanyozivikanwa vanyoresa pamusika.

  ज़िवा कुटी ज़वाककोशा कुपरदज़निसा डोमेन कुन्योरसा कुबव कुने वेब होस्ट याको। इज़वो नेकुडा कुवेकुति वेबु याको इनोमिरिरिरा इनोपा धिजैनी हेवरवीव कुटी इवे अनोफनीर्वा कुरेगा आयो काम्बनी येकुताम्बिरा इचिदज़िरा याको येकुन्योरा डोमेन। इनि पचांगु, इनि नादोन्शंडिसा नेमचेप कुबाटा यंगु डोमेन कन्योरसेवा; असि चेरो चेरो मुकुरामुबिरा वेदारे रजिस्ट्रार अनफोनिरवा कुन्गे वकनाका। नेकुइता izvi, ini ndinokwanisa kuchinja dunhu rangu DNS chero nguva ini yandinoda uye nekudzivirira pachangu kuti ndive ndiveavharwa nechero imwe webhu inomiririra। इनि नादोखुर्दज़ीरा ज़विकुरु कुटी उतितेवो नेज़वे राको रीचुकेनगेट्ज़ा.

  वेबु कुब्ता – कुटी उबटे ब्लॉग राको?

  काना ज़्विरी ज़्वकुबता वेबु, तारिसा ज़्वंगु याकनकिसा वेबु इनोरोटा इनोरा यूएई होस्टिंग इंडेक्स इंडेक्स.

  कुने कुतंगा, इनी नादोखुर्दज़ीरा कुतंगा दिकी इन इयो याकागोवानिसवा बुधु इनोमिरिरा.

  मुकुगोवना कुवेकुगोवना – कुनिंगे ज़्वानविकवा ज़्वेकुगाशिरा ज़्विडिकी ज़्विचेंज़निसवा नेवामवे (वीपीएस, गोर, नेजविमवे), इवे बुचडा भजेटी शोमा (कझिनजी <$ 5 / मो पाकुसैनिरा) उये रूज़िवो रवेहुयानज़वी कुटंगा। काना औचिसरुद्जा बुद्धू इनोमिरिरा ब्लॉग राको, इज़वी ज़्विनहु ज़्विसनु ज़्वेकुटारिसिसा:

  1. kuvimbika -ब्लॉग yako inoda kuve yakagadzikana uye iripo ऑनलाइन 24 × 7.
  2. havukavu -Iwe unoda muenzi anotakura zvinhu nekukurumidza nekuti kumhanyisa कुनोकानैनिसा रूज़िवो रिवावासिंडी उइ येकुत्स्वागा मामिरीरो
  3. मूल्य निर्धारण -कुबटा ने <$ 5 / मो ndiko कुतंगा kwakanaka, हाउडी मुशंडी weprimari पंगुवा इन.
  4. कामुरी येकुकुरा – Iwe uchazoda kutambira zvekusimudzira (zvimwe zvinhu, sevha yakawanda simba, nezvimwewo) sezvo blog rako richikura.
  5. tsigira -इन्टरनेट इनोग्रा इचिचिंजा, ज़्विनोगारा ज़वनाका कुटी उव नेमुवे मुन्हु कुटी अकुद्ज़ोसरे कुदिवि रिहुंनज़्वी.

  यक्कुरुद्ज़िरवा ब्लॉग कुब्ता kweNewbies

  1. इनमोशन होस्टिंग

  tanga ब्लॉग uchishandisa InMotion होस्टिंगतोरा मबलोगिकी मवीरी पै इमोशन होस्टिंग यू $ 3.99 / मो.

  शनीरा वेबसुइटी: https://www.hostinger.com/

  होस्टिंगर ndeimwe yemhando dzakachipa dzewebhu dzakakomberedza, कुन्य्या पंगुवा येकुसैना नियुची। कुन्यांगवे कुवे इरी काम्बनी येकुताम्बिरा भावजति, होस्टिंगर इरी कूप मटानी इमरती येकुतंगा येकुतारिसिरा अयो अकोकोडेरा कुने ब्लॉगर.

  3. साइटगार्ड

  टंगा ब्लॉग uchishandisa SiteGoundSiteGround inobhadharisa माधोरा 3.95 / मो नेकुडा कुवेकुदज़ी इमवे भुरोगु.

  प्रो टिप: कुंगोति बुभु सती इनोजिविकंवा, हविर्वेवि कुटी नदियो यकानक कुने याको ब्लॉग। तारिसा उण कूतिरवा कुक्कुटंबिरा उय विनीतसोन्गोरोरा यूसती वता सरुज्जो.

  2. पॉइंट डोमेन DNS कुने याको वेब होस्ट

  Tevere, iwe uchafanira kugadzirisa iyo DNS rekodhi kune zita rezita रजिस्ट्रार (uko iwe wakanyoresa domain yako padanho # 1) Kunongzzera kune webhu saiti yako sevha (InMotion Hosting, Hostinger kana SiteGound).

  डीएनएस इनोमिरिरा डोमेन नाम सिसिटिमु उये इनोसांडीसवा कुएन्डेसा चेरो इनोया मुशांदिसी यकाननाना नेकेरो तु आईपी सर्वर। नेकुदरो, काना मुशांसीसी अपिंडा "WebHostingSecretRevealed.net" zvinyorwa zveDNS zvinotora IP kero yewebhu yangu inomiririra uye yekushandira saiti yangu kune mushandisi.

  Kunongedza डोमेन नामकरणकर्तासेमुन्जैनिसो: कुनॉन्गेदेरा वेबहुस्तिि कुने इनमोशन होस्टिंग नेमसुवेदी.

  हीनो इवो न्हो-न्-न्हो मिहिरो पकुवुन्दुजा याको ब्लॉग डीएनएस पा गूडडी या नेमचपे.

  3. ईसा वर्डप्रेस कुने याको वेबु सेती

  Kuti utange blogging uchishandisa WordPress unotanga kuda kuisa system म्यू वेब होस्ट याको। इज़वी ज़्विनोगोना क्यूटवा पैमाकोको, काना कुशंडीसा ओटोमटिकी कुइसा-भटानी रीकुइसा प्रोग्रामु। मितारो आयस अरी मवीरी अरी न्योरे उय औगोना कुतवा न्योर.

  वर्डप्रेस मैनुअल कुइसवा

  मुकुकुर्मिद्जा कुटारिसा, हीनो मतान्हो औनोफनिरवा कुइता:

  1. धारीरा उईई ने WordPress pakiti kune PC yako को अनज़िप किया.
  2. Gadzira डेटाबेस तु वर्डप्रेस पेन वेब सर्वर याको, यूवेवो वीएमडीएसएन वांडिनोसिंधा रोफडाडज़ो डोज़ोज़ डेजेकुवना नेकुगाडज़िरिसा.
  3. Dzorera zvakare wp-config-sample.php file ku wp-config.php.
  4. वुरा wp-config.php मुमगवारो संपादक (नोटपैड) उये उज़ादज़ा नोरोन्डो योको यू डेटाबेस.
  5. ईसा माफ़ायरा eWePress मुन्ज़विम्बो याकदा फलक वेब सर्वर याको.
  6. Runza वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट nekuwana wp-admin / install.php म्यू वेब ब्राउज़र याको। काना इवे वासा वर्डप्रेस मुमुदज़ियॉ वेचिरोंग्वा, अनोफनिरा कुफोना: http://example.com/wp-admin/install.php; kana iwe wakaisa WordPress mumutauro wayo unonzi ब्लॉग, somuenzaniso, unofanira kufona: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
  7. उई इवे वेता.

  वर्डप्रेस Imwe-Dzvanya Kuisa

  Vazhinji ब्लॉगर mazuva ano havaise yavo WordPress मैन्युअल रूप से.

  नेकुत्सीगिरवा क्वीमवे-भटनी कुइसा मबासा से सॉफ्टेकुलस उए मोजो मार्केट प्लेस (ज़्विनोरेनाडा नेकुति नीदेपी बुधु यौरी कुशदिसा), आईके यकुइसा मितिरो यकात्सवुका ज़्वकन्यन्या यू इनोगोना कुचिंगा निंगोरी मिंगोरिया.

  क्विज़ेटा राको, इयो इनोटेविआ मिफाननिदोज़ो इनोरैटिड्ज़ा कुवाओगोना कुवाना इयो ऑटो-येकुइसा चीमिरो पावेव होस्टिंगर डैशबोर्ड। Kuisa WordPress, ingobaya pane yakatenderedzwa icon uye uteedzere dummy-chiratidzo mirairo – yako WordPress system inofanirwa Kunge iri kumusoro uye ichimarya mune isingasviki maminitsi mashanu.

  होस्टिंगर वर्डप्रेस ऑटो सिमकीसेमुन्जनीसो: इवे अनोगोना कूइसा वर्डप्रेस कुने याको वेबु सती मुने माशोमा उशोिंधिसा होस्टिंगर ऑटो इंस्टॉलर (शानीरा होस्टिंगर पैनो).

  झ्विन्हु ज़्विनोगोना कुतरिदिज़िका ज़वाकासियाना कुण अस्कियाना वेबहु सती असि मितिरो अचो उफनाना। शक usanetseka काना usiri kushandisa imwe yeiyi maenzi yandiri kuratzazao.

  नी शकोप्रेस?

  इनि पचांगु निदोफुंगा वर्डप्रेस ndiyo yakanakisa ब्लॉगिंग chikuva cheNewbies। Zvichienderana nehuwandu kubva Kuvakwa Na, anopfuura 95% emabloggi muUnited States akavakwa achishandisa WordPress। मुनिका योस, कुने ज़वीस मभिरियोनी माकुमी मट्टू इमाब्लॉगी अनाहन्या पावप्रेस.

  4. सगावा याको वर्डप्रेस व्यवस्थापक पेजी उये लॉगिन

  पॉन्जेन उचिंज वाइसा याको वर्डप्रेस सिस्टम कुसिरवा, इवे अनोफिहवा यूआरएल येकुंगोंडेजा कुने याको वर्डप्रेस म्यारिरी पीजी। मुज़हिंजी, आयो यूआरएल आइचवे चिमवे चिहु चकदाई (ज़्विनोएरना नेफोल्डा यवाकिसा आयो वर्डप्रेस):

  http://www.exampleblog.com/wp-admin

  Enda kune iyi URL uye uwane neako preset username uye पासवर्ड; उये कुबवा आइपापो, इवे झ्विनो उचावे उरी कुमाशुरे-कुमागुमो (ढिबोधी) येयाको येवभूसिति याको – इये नदियो चिक्कु च्ब्लोगी ऊको इवे चीते मनेजा उग्ग्वेंसे कुवना.

  गदज़ीरा ब्लोकुपोस्ट निओवानीKugadzira blognost nyowani muiyo वर्डप्रेस गुटेनबर्ग nyowani.

  Iyo yazvino vhezheni yeWordPress panguva ino yekunyora iri shanduro 5.3.2 – nekukanganisa iwe wauchange uchishandisa WordPress Gutenberg semanyorerohhita। गुटेनबर्ग इनौंजा कुसुन्गुका कुवाकंडा कूचीकामु चेवर्डप्रेस। इज़वी ज़्विन्यन्य कुकोशा कुने वनोतंगा सेज़्वो ज़्विन्वु ज़्व्कावंडा सेकुमिसिकिदज़वा क्वेमावारा उयज़ेवे हविविचडी कुदिंधवा। Iyo ब्लॉक प्रणाली inobatsira neyechinyorwa kurongedza manejimendi zvakare.

  कुटी उन्योरा उय कुपरिदिजरा मुत्सव वेकट्सवागा, न्योर न्योरे कुंडे कुरुबोश्वे रवेरुबॉशवे, चेंगाटा ‘पोस्ट’> ‘वेज़ेरा इज़्वो’ उए इवे uchatungamirirwa kune chinyorwa chekunyora। Dzvanya ‘पूर्वावलोकन’ कुटी उण कुटी झ्विनु झवक्त्रिसा सेई पमुचेतो वेपाम्बरी (izvo vaverengi vako vachazviona), भौरा ‘शनाई’ काना कम्बानी यपेरा.

  होला! Iwe ikozvino unayo yako yekutanga ब्लॉग पोस्ट yakabudiswa.

  कुशनिर्वा: वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी

  आपा निदिपो पुणोगोना कूवाना इया एमाहारा वर्डप्रेस टेम्पा। मितारो यक्यानोरवा मुने इनो धैरेकिटोरि इनोतिरेआ यकासिंबा मबाइरो यकापिवा नेवाकगद्ज़िरी वोरवर्डेप, नेकुदरो, मुमोनारो एनग, इय्या नदियो न्ज्विम्बो यकानकिसा येकुवना येकुहारा, बगदाहा, बगदाहा.

  2. यखभद्रवा वर्डप्रेस थीम्स क्लब

  Imwe nzira yekuwana yakakwirira yepamusoro yenyaya dzakabhadharwa ndeyokutumira kune वर्डप्रेस थीम क्लब.

  काना इनो इंगुवा येकुतांगा इवे कुन्जवा नेजवेदिजीतारी माकिराबु, हीनो मसंधिरो आयो: अनोबाधरा मारी यकक्वां येकुझोन्हा किरुभु इव इव उवना झ्विगदिजिरवा जवकासियाना जुविनोपिह्वा मुमकिराभुव। विषय-वस्तु dzinopihwa muTimu yeKirabhu kazhinji dzinogadzirwa nekunyatsogadziriswa

  नाका थीम्स, स्टूडियो प्रेस, उई कारीगर थीम्स Ndivo vatatu vema वर्डप्रेस थीम्स क्लब Ndinokurudzira.

  पान वकवांडा वकवांडा कुने uko – mamwe makiragi kunyange aotora kune imwe shizimusi, yakadai seasitori kana zvikoro; असि इसु तिनगोत्रिसा झ्विततु मुन्यया इनो.

  नाका थीम्स

  वर्डप्रेस याकभधारा चिकमू चेमाशिजाNzvimbo dzakasiyana-siyana Zvidzidzo – कुपुफ़ुरा 80 प्रीमियम वर्डप्रेस थीम, तोरा पानो कुटी ऊँ चाईवो मदेमोनी डेमो.

  कुशनियारवा: StudioPress.com। मुतेंगो: $ 129.95 / मसरो काना $ 499.95 / upenyu hwose

  काना इवे उरई म्यूरफू हम वर्डप्रेस उपयोगकर्ता, आईपापो इवे वकम्बोव वकंजवा ज़वे स्टूडियोप्रेस। Izvo zvinozivikanwa nokuda kwayo जेनेसिस फ्रेमवर्क, मिनिमलिस्ट उए SEO-yakagadzirira वर्डप्रेस हुंगवा hwevose StudioPress थीम.

  StudioPress inopa kutengesa mitengo yakatarwa maererano nezvinodiwa। Nhungamiro yeGenesisi nemusoro wemwana inowanika mubhadharo wekamwechete हम $ 59.99। न्याया येकुटंगा, आयो इनोसंगैनिसा जेनेसिस फ्रेमवर्क, इनोधुरा $ 99 इमवे नीम्वे। काना उचिदा कुसविका कुने डोज़, अनोगोना कुरिपा $ 499.

  कारीगर थीम्स

  akagadzirira kuita nzvimboयकागदज़िरिवा यकित्वा न्ज्विम्बो दज़कापिवा नेअर्तिसान थीम्स.

  दज़ीदज़ा ज़विमवे: हीनो हुवन्दु ह्वेविम्वे ज़्विन्हु ज़विरी न्योर ज़ुवंगिता कुटी udzivirire iyo yako ब्लॉग ब्लॉग

  मापुलागी एकुइता झ्विरी नानी भूरोका

  W3 yakazara कैश वर्डप्रेस प्लगइन

  काना zvasvika kune ब्लॉग प्रदर्शन अनुकूलन, W3 कुल कैश uye स्विफ्ट प्रदर्शन zvinonyanya kufarirwa sarudzo.

  ममवे मवीरी इकुइता प्लगइन्स ayo iwe unofanirawo kutarisa mairi Cloud Flare, uye WP Super cache। क्लाउड फ्लेयर ipulagi yakasununguka inopiwa nekambani yeCNN, Cloud Flare; nepo WP Super Cache ichigadziriswa neDonncha uye Automattic, iyo kambani iyo yakagadzira uye inoshanda WordPress ikozvino.

  प्लगइन्स कैश inofanirwa-kuve nayo mune yazvino kublogi nyika – inovandudza mushandisi ruzivo zvakanyanya nekuwedzera mashandiro e server, kuderedza nguva inotorwa kurodha uye ingedzera kurasa peji krodas.

  काना ब्लॉग याको इने अक्वांडा मिफाननिदज़ो मैरी – फंग कुवेदेरा EWWW इमेज ऑप्टिमाइज़र। Iyo imwechete-tinya mufananidzo ऑप्टिमाइज़र iyo inokwanisa kukwirisa mafaera emufananidzo mumaraibhurari याको। इयो इनोवो ओटोमेटिकी मुफ़ननिदोज़ो येकुमानिकिद्ज़ा चिमीरो कुटी उरेदेज़े हुकुरू ह्विमिफाननिदोज़ो प्यूंगेन उचिज़विइसा। नेकुगाडज़िरिसा मिफ़ाननिदोज़ो, इवे उणोगोना कुदरेड्ज़ा आयो मेजी न्गुवा उये म्देज़िसिरो इनोकुरुमिजा कुइता सैती.

  दज़ीदज़ा ज़विमवे: एसईओ 101 yekutanga nguva mabloggi

  प्लगइन youGennberg ब्लॉक

  त्सिका गुटेनबर्ग मैभांडे

  नेकुंज़वा क्व्वेगेंबर्ग मुपेपेटी म्यूवर्डप्रेस 5.0, मैब्लॉगी एनोगोना इकोज़ोविनो कुगदज़ीरा ज़्वमुकति वाचीशंडीसा ब्लॉक-आधारित संपादित करें। नेकुसागाडज़िका, वर्डप्रेस इनोपा सेटी येज़्विनोरवा ज़्वेकेटांगा ज़ेमवहरुत्सी सगे निदिमा, मुफ़ाननिदज़ो, कुबिज़ा-कुने-चिइटो भटानी, प्यूपी, उई ज़्विचिंगोडारो। Nekuwedzera muGutenberg ब्लॉक प्लगइन्स, iwe ungedzera kuwedzera zvimwe zvinosanganisika (semuenzaniso – FAQ, अकॉउंटेशन, मुनोरी घोराडो, हिंडोला, टीन्या-कू-मा-ट्वीट्स, GIF ब्लॉक, nezvimwewewewo).

  यकसिम्बा, एकुपेदज़ीरा मभांडे, उए कोब्लक्स मट्टू मट्टू मटियार उये यमहारा गुटेनबर्ग ब्लॉक प्लगइन्स कुटी उडज़े.

  चित्तसुको ४. कुत्सवगा निके उए कुगदजीरा झविरी मुकाती

  इज़वी ndizvo zvinowanzoitika kuti newbie inotanga ब्लॉग: ivo vanganyora nezvebasa ravo neMuvhuro, varaidzo neChipiri, mafirimu avatatarisa neChitatu, uye maonero ezvematongerwo enyika mukati mevati। मुचिदम्बु, वन्हु एवा वनोंगोनिओरा पान दजाकासियाना सियाना दज़िमिसोरो वसीना चिनंगवा चेंकटंगा.

  हंगू, मभूग्या अयाजेदेरा कुवेदेरा कुनोतवेरा पक्ती पेहामा नेश्वरी डेजावो; asi ndizvo zvazviri.

  ज़वकोमा चिज़वो कुवे नेहुवंदू ह्वाकोकोशा ह्वेवेरेंगी वाकाविंबिका काना उचिंग उचिवारा मब्लोग्गी ज़्विसिना मुसोरो नेकुति वन्हु ह्वाज़िवे काना इवे उरई मुंगोरोरी वेमुविही, मूंगोरोरी वीकुडीया। कुड्या। वशमबदज़िरी वनोज़ेंगावो कुशमबदज़ीरा न्ये नेकुति ह्वाज़िव ज़्वौरी। कुटी उवके ब्लॉग रकाबुदीरा, अनफोनिरवा कुत्सवगा आला.

  नजीरा येकुसारुद्जा सेई चायो ब्लॉगिंग आला?

  कुटी उवने आयो चायो येकुब्लोगा आला, हेज़्विनो ज़वाककोशा ज़वकोकोसा कुफुंगा नेज़वाज़ो.

  1. झाड़जा चिनोडीवा

  काना इवे वकम्बोफुंगा कुटी "निदोषोhuव कुटी मुमवे मुनु अंगभधरे पमुसरो पीज़वी", आयो नदियो नगुवा-हा। काना इरी हुड़ुकुरो यूँगडा कुज़िवा ज़वाकवांडा पमसोरो पायो, ज़्विनो इनगेन माइनोरो आयो वमवे वन्हु वोडा कुज़िवा नेज़वाज़ो.

  नादुपी इवे रुज़िवो आरवोक रवाकासियाना? इवे अनोगोना सेई कुपा चिम्पू छिनु चकसियाना ननय्या आयो पसिना मुम्वे मुनहु अंगोना? इनोगोना कुन्ज इरिपो कुबुरिदिक्ज़ा नेकुब्वुन्ज़ुरुद्ज़्वा नेन्यानज़्वी.

  मुजेन्निसो: जीना ब्लॉग, कुबुमा कुटदज़ा, इनोटारिसा मुकुबत्सिरा अमाई वर कुरेरा वाना वेन ज़्विनोडीवा ज़वकासियाना.

  2. चिनहु चूनोफिरा

  युका कुटी इवे uchange uchinyora, kuverenga uye kutaura pamusoro pehurukuro yako zuva rega rega kwemakore mashomanana anotevera। काना इवे यूइन चीडो पान भुकु राको रेखौरा, झ्वीनो झुरिंगेव झवैकौमा झ्विकुरु कुरम्बा इचिंगोटेन्डेरा नग्वा डोज़.

  उयेज़वे, इवे उकोनाकिडज़्वा कुन्योरा पान ज़्विद्दिज़ो इज़वी.

  3. मुसरो उने सिम्बा रेकुगारा (रिनोगरा रिरीपो)

  नेकुकाकवदज़ाना क्वक्काकुरा, हज़िविम्बिबिसी कुटी हुरुकुरो याको इखावे पानो वीकी इनोटेवारा। सेमुन्जनिसो, काना इवे उनोन्या कुफरीरा विने उये उंटा भुलोगी रिनोटारिसाना नरो, आपो इज़्वो ज़्विनोविरा कुन्ज कुवेफशोनी इवे यूचक्र यूरी वीहुटानो। ज़वीरी नानी पफुंगवा येकुइसा पफुंगवा पान इमवे हुरुकुरो यकवांडा, यकदई से "कुचेरा मखानो इमगारियो इवान्हू" काना "मापिकछा मानचित्रिकिका अनोग्वाम्बा". Nenzira iyo, kana fad inowira Kunze kwefashoni, bhaibheri rako rinogona kuramba rakatarisa chero ripi zvarinotsiva.

  4. इनोबैटिरा

  याको ब्लॉग इनोडा कुवा मायरी चिटुको चौनोगो कुआता मारी कुबवा.

  ज़्वीवुन्ज़े काना इरी निया इख़्फ़ादज़ा ववरेन्गी उये वोगदज़ीरा मारी – कुंगवे कुबरीकिदज़ा नेकुशमबदज़ीरा काना कुतेन्गेसा। काना इवे उरई ब्लॉग कुभुरोका कुटी utsigire bhizinesi rako riripo, ब्लॉग iri kuunza vatengi vatsva यहाँ? काना इवे उर कुभुलोगी नेकुडा क्वेकुंज इवे उचिषुवीरा पमसोरो पेन्याया, पने नजीरा येकुइता मारी याको वेगा ब्लॉग?

  ndinoshandisa SpyFu, पे-पर-क्लिक येकुशमबदज़ीरा चिशंडिसो, कुफुन्गिदज़ीरा पुरोफ़िती येयो आला डज़िम्वे नगुवा। पफुंगवा युंग कुमाशुरे क्वीज़वी – काना वशमबदज़िरी वर कुभधारा ज़्विउर ज़ुवमधोरा कुज़ोग्लोग ऐडवर्ड्स, पैनोफ़निरा कुवे निमरी इनोगाडिरवा मुमुंडा उयू। इयि न्द्यो म्यानजानिसो मिविरि यंदकवनः

  _niche2-mwedzi yemari bhajeti - म्यूटंब अनोफेड्ज़ामुजेन्निस्सो # 1: इची नदिचो चिरेवो चेक्त्सुवा चेक्गादज़िरवा कुवेमाफिरिमु इमुतम्बो (कवक मिट्म्बो यमिडि सेअद्दास काना न्यू न्यू नी डीकु)। इयि कम्बनी इरी कुशंडीसा मारी इनोडिका $ 100,000 mwedzi paAdwords maereranoSSfu.आला # 3 - आईटी समाधान प्रदाता - मुशम्बदज़ी वेपसी पोज़, वन्हु वाज़हिनजी वनोइता सेंडी इनोवाडा। कुण १० - १५ ममवे मकारु वताम्बि मुनहरुंडा इय। इयि काम्बनी इनोसंधुरा पाज़ 3,846 कीवर्ड paGoogle uye inopedza ne $ 60,000 pamadedzi।मुन्जानिसो # 2: इची नदिचो चिज़िविसो चेक्त्सुवेगा केवी आईटी समाधान प्रदाता। पकांगा पाइन हम्वे 20 वमवे वताम्बि वेचिकुरु मुनहरुंडा आई। इयि कांबनी, कुन्यान्या, यकटांगा ज़विज़िविसो पा 3,846 कीवर्ड paGoogle uye yakashandisa anenge $ 60,000 pamwedzi.

  दज़ीदज़ा ज़विमवे: मैत्रियो एकुन्यो चेरो कामवचेते मकरु इज़्विन्योरवा विक्की नीकयाकरन

  चिटसुको 5. कुकुरा याको ब्लॉग कुवेन्गा

  चोकवाडी चिनोसिरिसा कुने वाज़हिनजी व्ब्लोग्गा कुन्जे उको ज़वकावाटोर न्गुवा यकावंडिसा येकुवका कुवरेंगा कवावो। कुवना एवो ईकुटंगा ज़विरु ज़ेवमपेजी ईकुटेरिसा कुनोना कुटोरा म्वेदज़ी, उये ममवे मब्लोगिकी एहुनान्यज़्वी चेज़वो हतोमोबिता कुंगे सात्विकको.

  अया मतान्हो मसनू अनोकोशा आयो अंकोबुत्सिरा इव कुटोरा याको ब्लॉग कुबवा कुजुवा 1 कुस्विका कुण चियुरो मोनेरो इमोजी.

  1. न्योरा चिनहु इछो वनहु वनोदा कुवरेंगा

  वनहु चर कुँयूरा मुमगिरो एनहा कुगदज़िरिसा, नाउ फीड्स, मैमेल, उए डज़ाकसियाना मांडो डेज़ेकुर्दज़ीरा। ज़्विनगेदेरा कुओमेसा कुटी वन्हु वेवरेंगा ज़्वुनोटौरा। नेकुदरो, इवे उणगोना वचीरी कुइता ज़वनाका काना इवे उचिज़िवा कुटी वेतेरीरी वाको वकानाका नादियानी उय ज़्ववरी कुटस्वगा। फुन्गा नेजवेगजी इरी मुने याको आला, नादेपी मांडो येज्विनोरवा ज़्विसिपो उय कुटी अनगुनज़ा सेई कूकोशा कुवाकांडा कुने वतेरेसेरी वाको.

  हेज़्विनो ज़्विनहु ज़्विनोगोना कुकुबत्सिरा इवे नीकुत्सवगा कावाको:

  • शांडिसा ज़्विसहंडिसो ज़ेवमगरिरो इवान्हु कुत्सवगा ज़वाबुबुदिरा ज़्विरिपो मुन्हु ज़ेवमगिरो। मुकुदरो, इवे उणोगना कुगदज़ीरा ज़ुमुकती माज़ानो ज़्विनोवाना याकनका मिन्दुरो कुब्वा मुनहरुंडा वेंजवेनहा.
  • शांडिसा zviridzwa zvemukati se Pindura Vanhu Vose kutsvaga mibvunzo yakakurumbira vanhu vanobvunza muGoogle.
  • शांडिसा हुवन्दु ह्वेकुना मु यूयुवती कुटी उवने मिसोरो तोफियारा वन्हु.
  • शांडिसा चिशंडिसो चकोकोशा चिशंडिसो कुओना इवो च्वो माशुओ आत्त्स्वगा वन्हु मुकाति मेयिच योको। इवे उणगोना कुगदजीरा ज़विरिमो ज़्विचिबवा पेन इवो माज़वी अकोसा.

  2. बाटनीदज़ा नेनहरुंडा याको

  "यकगओवरवा उये यितवा" हिसिसिरी जिता रिमुतम्बो.

  इवे अनोफनीर्वा कुगरा उचिगोवना ज्वावतुमिरा, नगुवा निंगुवा। काना इवे उकाकोकवा कुज़ोइना बोका पिंटरेस्ट भोडी रेनेंडराना आला याको, सनाया उय गोवना उए कुपिन्दुरा कझिनजी। काना इवे उकाबटना नेरोन्डेरेज़ो येकफानाना-नेमाब्लॉगी ब्लोगी, ज़्विसिंगैटी इवो इवो वनोगोवाना ज़्विनोएराना ज़ेवुम्वे नीम्वे नगुवा – विक्की काना ज़ुवा नेज़ुवा। इज़वी ज़्विचबत्सिरा कुकुर कुवरेंगा क्वाको उई कुइता.

  गारा यूचित्सवागा डेंजज़ा राको – रिपा डज़िम्वे निंगो मारिरी उय उबटन नेवो.

  बतिसरा कुन्ज केवमपाटो इविटर। तौरा नेज़ेव्विमवे नेंगो ’। गवर्नाना ज़्विन्योरवा मुज़्विनोरवा ज़वको ज़्वेत्सम्बा। टेंडेरेड्ज़ा उय मुपे मब्लोगी औनोदा इवे नेकुरिड्जा रिमवे विक्की रेगा रेना काना म्वेदज़ी.

  Bvunza kuti iwe unogona sei kubatsira mumwe munhu Kunze kwemupositori wevashanyi kana nokupa muenzi nzvimbo dzemauto। कुटेन्गेसा ज़्वानोसंधिसा, शांडिसा शमवारी डेज़ावो डेज़ेकुबतननिदज़ा, कुसींबिसा हुकमा ह्वावो पान ज़्वेकुगैरिसाना कुवेवमवे वीवु पावेन्गे वचिदिज़ीसा। सेज़वो मिकाना येचुकेरा वभोगी वौआ, एवो वनोगडज़िरिडजा वचायुका रूबिरसो रवेनयू उय वनोकोका कुटी यूटोर.

  3. इता शुवा कुटी ब्लॉग राको रीरी न्योर कुवेन्र्ग

  इनि नादोगुम्बुका पांडिनोवाना भुइरुगु इने मुसरो इनि निडोनियोट्सोफ़रा चीते कुवाना इज़्वो ज़्विन चंक होमबे येमावारा, माशोमा नदिमा, हिना मिसोरो काना मबारा उय मेडिकी मफोनी। इज़वी ज़्विनडोनिदज़िंगा.

  पामुसोरो पीज़वंदकासंगाना नाज़ो पैमुसरो, ब्लॉग याको हैफानेर कुरेम्द्ज़ा वैवरेंगी नेपॉप-अप्स यू नीकुडज़्वान्या-मा। पंज़विम्बो आयोयो, रतिदिज़ा इज़्वो ज़्विरी ज़्विन्यांज़वी कुने वावेन्गेर वोक। जिवा ज़्विनोरमा नगुवा यूवेर्गेन्गी वाको उज़ न्विस्विसा इज़्वो ज़्विनोवेटायरा कुटी योनि पारे याको साति.

  इज़वी नदिज़्वो ज़ुवंगिता कुटी ब्लॉग याको इव न्योर कुवेरांगा:

  • शम्बा ब्लॉग याको युचिशिदा महदेहीओ, मिसोरो मिडिकी, मेपोनीज़ी, काना रोंडेझेरो डीज़ाकवेन्गेरेंवा। इज़वी ज़्विनोबत्सिरा कुटी ज़्वमुकति ज़्विरातिदज़िके ज़्वकारोंगके.
  • ताम्बनुदजा ब्लॉग याको झ्व्मुक्ती कुइता झ्विकमु काना निदिमा। रुस्सिंगो रवेमावारा रनोगोना कुतरिदिज़िका रिनोतिसा उइ रनोकुन्दिसा विवेर्विनी.
  • द्जीविसा कुशांदिसा मफोंटी आफशोनी। नमातिरा नेमाफ़ुता अकाचेनगेटेड्ज़वा ईवेभू अकाडाई सेगियाग, जॉर्जिया, टाइम्स, नेज़विमवे.
  • शांडिसा चिरुंगु चिन्योरे उये निओरा मुमूतसरा फुफुली। तारिसिरा चिन्योरवा चाको कुवरेंगा चिन्योरवा चगामी निमासेरे.

  4. ब्लॉग कुपिन्दुरा

  कुटंगा कुबिसवा, कुपिन्दुरा कुमबोगली नादिरा नजीरा इंगानगोन्यनया कुफिरिवा येकुवका ब्लॉग ट्रैफ़िक – कुन्यन्या नेकुति वनहु वनोअमवा पकुगुज़िरा मंधो, कुटौरा कवाकानका नेवासिंगेज़िव (इनि पचांगु)। नेकुदरो, ब्लॉग येकुपा मिन्धुरो इन्जीरा याकनका येकुवका ट्रैफिक इनोइटिकोवा कुने यकासुनुंगुका – हैगोनी कूपोकाना नाज़वो!

  इको कुने मवीरी मिरोमो योरगिडे येकुब्लोगोटा कोपिंडुरा:

  1. गरा उचिन्योरा यमहंदो यपामुसोरो। काना इवे यूना चिमवे चिनहु चिनोनज़्विसिका चेकुवेदेज़ेरा कुने आयो नहरिरानो, usasiye चिरेवो ("नादटेंडा – ज़वनाका पोस्ट" मिन्धुरो … हज़वीना ज़्वज़विनोबत्सिरा)
  2. इनगोडोनहेड्ज़ा चिनॉन्गेजो पज़्विनेंज ज़वाकोदोज़ेरा। Usatsemuka, कुन्यांगवे झिंगवेव ज़्विनोनसेटा सेई; ज़्विचदज़ोकेरा पैमोतो पैमुसरो पको.

  नेपो ममवे म्यूटेमो (kwete mutemo wegoridhe, pamwe), kana iwe ukasiya chinongedzo, usangopa ब्लॉग याको URL। पने कुदरो, बुतनिदज़ा कुने याकोदोज़ेरा पोज़ीति याको इनगेदेरा कुकोशा कुने येकुतांगा पोज़िटी उए हुडुकुरो। कुसवीरवा नदियो कियो पानो.

  5. क्यू & एक मापुरतिफोमु

  फोरमु उये क्यू & ए मपुरातिफ़ोमु इनज़विम्बो डज़ाकानका कुवना चिगारो पाम्बरी पेवाको, इनोफ़िरा वेटेरेरी। इदज़िदज़िसो नादेईकुटारिसा इनोरम्बा इचिकुरुकुरिराना मुने याको आला कुटी इवे कुनेन्डे मुकाती काना उइन चिम्ह चिन्हु चिनोबत्त्स कुटौरा (उये कुवते, क्वेते यस पॉसिटि आइचव इरी मूकाना-)। Iwe unozoda muverengi akanaka wekudyisa, akadai saFidly, kuti uite basa iri.

  क्वेते कुतसवगा छायो यककवाना काना कुकवाना पम-द-डॉट मिकाना?

  गदज़ीरा ज़विमवे ज़्वेत्सिका ज़्विन चेकुइता नेकुकुरु कुपीसा कुकुरुकुरिराना। सेमुन्जनिसो, काना मुम्वे मुंहु अकबवुंजा मातिरो कुटी उवने माकोधी अकाजारा निमादिमोनी। ममवे मितिरो नादेकुति काना मुनु मुमवे अकाबवुन्ज़ा इवु मुवुंजो, वमवे वने इवो इव मुवुंजो मुमवचेते – उए याको तोमू मिन्धुरो यूं चिनोंगेदोजो वहरारम्मा कुजोवैम्बिरा ज़वकेर कंगना नग्गा.

  नेज़वे इरो क्यू & एक मापुरतिफोमु एकुशांदिसा, इनि नादोकोरुदज़ीरा

  • Quora, Klout, uye Yahoo! मिन्धुरो – idzi matatu matatu aankakisa general Q&एक मापुरतिफोमु
  • स्टैकओवरफ़्लो – काना इवे उरि मुपरिडज़ी अरी कुटेन्गेसा मेपुर्गिरमुभुभुकु.
  • त्रिपादविसोर – कुने वफाम्बी मबलोगी

  दज़ीदज़ा ज़विमवे: त्सवागा डज़िम्वे नाज़िरा दज़ेकुइता मारी ब्लॉग याको उई वेर्गेंगा केविन मुल्दून की न्याया येकुद्दिज़ा कुटेन्गेसा BloggingTips.com तु $ 60,000.

  चित्तसुको 7. कुशांडिसा महारा कुभुरोका मटरु

  कुन्यांगवे ज़्विसहंडिसो ज़ेवमहारा ज़्विनोबत्सिरा उय वेबहु ज़विरिपो पम्मेपो, डंबुडज़िको इरी कुटोरा इवो पावति पेवमवे वेसे माज्कस काना या उए मटुरुसि ईविविशंडिसो.

  सेचीपो चेकुपरादज़निसा चेकुवेरेंगा म्युटुंगमिरी वांगु कुसविकिरा पानो, निदिरी कुएन्दा कुकूपा रन्योरा र्वीज़विशांडिसो ज़ेवापेना ज़ेतिनोसंधिस्सा न्गुवा योस पा डब्ल्यूएसआर। नन्हो याकनाका, उयी इनिदोदा कुटी इवे कुबुदिर मुहुपेनु हिआकाओ.

  kunyora

  • पशुरे डेडलाइन – एडवांस चिमिरो उय गिरमा येकुंगोरा.
  • व्याकरण – अननोन्य कुफरीरवा विवेभु कुन्योरा मुबात्सिरी.
  • हेमिंग्वे ऐप – Nyora pfupi uye ushingi neiyi chishandiso.
  • रुसुनुंगुक.ओटो-बिल्व्विनटौसा मावेहुस्सिति कुटीरा कुटी इवे उकोन कुतरिसा पकुन्योरा.
  • बायवार्ड – कुवहिरिंगिदज़ा महरा कुन्योररा चिशंडिसो.
  • एवरनोट – चिशंडिसो चिमवे चिनोदा सुमो.

  कुगदज़िरिसवा कुवेमिफाननिदजो

  • फोटर – होरा उई गदज़ीरा याकनका मिफ़ाननिदोज़ो चिशंडिसो ज़्वारुज़हिनजी मीडिया माकीरा, मपोस्टा, कुकोका, नेज़विमे.
  • कैनवा – धिजैना मिफानानिदो याकनका उये ज़्वमगिरो मिदिया ज़्विरवो.
  • डिज़ाइन डिज़ाइन विज़ार्ड -गादज़ीरा मिफाननिदोज़ो याकाजेका उशिशंडिसा मा टेम्प्लेट्स इमाहारा उई मिफ़ाननिदोज़ो याकागाज़िरिरवा-याकागाडज़िरवा.
  • जेपीईजी मिनी – डेडेरज़ा हुकुआर एचवी। जेपीईजी मफेरा.
  • तिनयाया पीएनजी – डेडेरज़ा हुकुरु ह्वे .पंग मफेरा.
  • स्किट – कुटोरा ज़्विनोरवा ज़्वेमीफ़ाननिदोज़ो.
  • Pic बंदर -मूबैरो-वोकहुविना मुफ़ननिदोज़ो वेदिज़ा येकुगदज़िरिसा.
  • पिक कू चार्ट – न्योरे इन्फोग्राफिक चिसिकवा चिशंडिसो.
  • Pixlr – चिगाडज़िरवा चेकुगादज़िरिसा मुफ़ननिदोज़ो.
  • फ़ेविकॉन.आईओ – याकनकिसा फ़ेविकॉन जेनरेता, ज़वाचोज़.

  महरा इमराह मिफनानिदजो & Mifananidzo

  • आइकन खोजक – Huru yemahara आइकन निर्देशिका.
  • मोर्गुले फ़ायरा – मिफ़ाननिदाज़ो इनोफ्यूरा माज़ाना मट्टू इज़्विअरु माज़ाना मट्टु येकुशमबदज़ीरा.
  • खोखला स्नैप -मुफानानिदो वेधिरकीटोरि सिटि इन याकनका मिफाननिदोजो यमहारा यकवेदेज़रवा विक्की नेविकी.
  • WHSR फ्री आइकॉन -महारा आइकॉन ज़वकागद्ज़िरवा वेडुवे-मुम्बा ढिज़ैनी.

  Mareferenzi & Tsvagiridzo

  • विश्व वैज्ञानिक – Mahara ezvidzidzo zvepamhepo.
  • द वर्ल्ड फैक्ट बुक-कुसीना कुटम्बा – जानकारी yenyika zvakananga kubva kuCIA.
  • टेक रिपब्लिक – व्हाइट मेपेपा, मिशुमो, उए केसी ज़्विद्दिज़ो पा टेक.
  • मार्केटिंग शेरपा – यमहारा कुशमबदज़ीरा मिशुमो.
  • ट्रेड पब-म्हारा इमगाजिनी, चेना मपेपा, उये मेस्सी केसी.
  • हबस्पोट लाइब्रेरी – याकनका रीकुन्गोंडाज़ा सोसी कुटेन्गेसा.
  • क्रंचबेस – न्हाउ पमाकंबनी ईकंगा.
  • बज़फीड ट्रेंडिंग -Tvvaga ichangoburwa inopisa misoro paBuzzFeed.
  • कुन्योरा कुंबा कुनोकुरुमिड्ज़ा -फुंगवा उई इनोकुरुद्ज़ीरा कुकुरिरा ज़विधिन्हा ज़्वेकुन्योरा.
  • Google अलर्ट -टोरा मैमेरी एकुज़िविसा फलक ज़्विट्स्वा ज्ववारी कुओंगोरा.

  सोशल मीडिया, कुशमबदज़ीरा & एसईओ

  • बिंग वेबमास्टर टूल -बिंग यमहारा सिटि येकुंगोरोरा नजविंबो येकुशांदिसा.
  • Google टूलमास्टर उपकरण – येगोओगेले यामाहारा साईटी येकुंगोराोरा नजीरा.
  • तेवर – त्सिका वनोक्विविद्जा वाको
  • राजसी एसईओ -महारा विहेजिनी इनोकुबमुइरा कुटी उत्कर्ष सैती येकुबातनिदज़ा फ़ायरा (CF / TF) nekukurumidza.
  • एंगेज बे-ए-इन-वन कुशमबदज़ीरा, कुटेन्गेसा & सेविशी येकुशदिसा
  • सफ़ाना पेज चेकर – टरीसा मपीजी एनोडज़ोकोरोरवा पेन याको ब्लॉग.
  • कुफानाना नेप्लाटोर – तारिसा मुन्हरौंडा मेट्रिक्स इज़ावको (काना वक्विविदज़ी ‘) ज़ुवुमती.
  • ट्वीट डेक – मांगे अकावंडा ट्विटर अकाउंट मुने इमवे ढोढ़ी.
  • बज़ सूमो – त्सवागा ज़वाकुरुम्बिरा ज़ुमुकति उये ज़्विनोफिरा पीमुसरो पेमेगरिरो मेकुरो ओढ़ियोयो.
  • टैग बोर्ड – सोशल मीडिया musika kutsvakurudza.
  • IFTTT – शम्बाडज़ा ज़विरिमो फलक dzakawanda nzanga midhiya mapuratifomu zviri nyore.

  वेब विश्लेषिकी & Kugadzira

  • Google Analytics – Mahara webhu आँकड़े.
  • Matomo – Google Analytics माइनस Google.
  • YouTube Analytics – सांख्यिकी फलक yako YouTube mavhidhiyo.
  • WP सांख्यिकी – Enzanisa rako ब्लॉग ब्लॉग nevamwe.
  • प्रोसेस स्ट्रीट – मैत्रो एकरुका उये बासा कुएरेरा मनेजा.

  वेबहुस्ति येकुमन्हिसा कीडेज़ा

  • बिटकाचा – टरीसा न्ज्वीम्बो येकुमहन्या कुब्वा कुंजविम्बो गुमी.
  • वेबपेज टेस्ट – तारिसा येवाभू पेजी कासी.
  • GT Metrix-Kuyedza uye kurongedza peji rewebhu kurodha kumhanya zvakkzama.

  कुभुरोगा म्बुवन्जो इनोवान्जो बवुन्जवा

  1. यकवंद मारि कुतंगा ब्लॉग?

  मारी इनोफुन्ग्दिज़िरवा कुटंगा ब्लॉग इनोसैंगानिसिरा ज़िटा रीता यूइहु वेबी सैती इरसी पासी पेमाधोरा ज़ना पगोरे (अस्सिंगफुफ़ुरी माधोरा गमी पम्मीदज़ी)। इय्य म्युटेंगो इनोवाकिरवा पचको पचको पचको-चिनज़विम्बो ब्लॉग (uchishandisa WordPress)। कुपुत्सा क्वेमिटेंगो क्विज़ोव: $ 100 गोर रिमवे नीरिमवे .com ज़िटा रीज़िटा उइगे एंगि माधोरा माकुमी मातनहातु पगोरे पमुबधारो वेबसुइटी वेबु.

  2. वबलॉगी वनोभद्रवा सेई?

  कुटी उवने मुफ़ननिदोज़ो उरी नानी वक़ुती मब्लोगी अबोधरदवा सेई, नदकवरदज़िका मुमांदो मबरीरी – इमवे निदेइको इवे ऊबोबान ज़्वकानंगा नेवतांगी काना वशमबदज़िरी आपो इमू यचो मुनिंडा चुन्निदा.

  पौंगेन उचिबाता ज़्वकानंगा नेवतांगी काना वाशमबदजिरी, इवे उने यकवंद कुतोंगा पमसोरो पेमिटेंगो। अनगोना कुवां मारी न:

  -कुटेन्गेसा प्रीमियम येज़्विन्योरवा (नाज़विम्बो येनन्हो)
  – प्रत्यक्ष कुशमबदज़ीरा
  -कुतेन्गेसा चिगाडज़िरवा चाको
  – जोभो मपुरंगा
  -कुन्योरा उय कुबुरित्सा ज़वकात्सिगिरवा ज़विकवंग्वनी

  3. सेई कुतंगा ब्लॉग यमहारा?

  कुने अक्वांडा मेपुरातिफोमु मौनगोना कुटांगा इमाहारा ब्लॉग न्हासी, izvi zvinosanganisira WordPress.com, Tumblr kana Blogger। कुटी कुदाज़िर भरूगू यमहारा, ज़वीस ज़्वुनोफ़निरवा कुइता कुसैना उए अनोकवानिसा कुटंगा कुबुरित्सा ज़्वको ज़्विरिमो.

  4. नदिपी कुबतवा कुसेरी कुवैयो यमहारा ब्लॉगिंग चिकुवा?

  हपना चिनौया केमहारा मुनिका येदु। कुण हुवन्दु ह्वज्क्वापिपं पम्वे नीमहारा ब्लॉगिंग मंचः

  -कुना मिटेमो याकिसवा पासी नेपासीता येगा येओनोफानिरवा कुचेरीजा
  -इज़िटा रीमाज़िटा इब्लोगी याको रिनोरटिडज़िका कुन्ज रीरी स्वंबुनुरो सेगे "myblogname.wordpress.com" काना "myblogname.tumblr.com"
  -कुण माशोमा मसंदेरो, प्लगइन्स उए सरदुजो येमेमा युनोगोना कुइता कुने याको ब्लॉग
  – काज़हिनजी, मपुरातिफ़ोमू इम्हारा अनोडज़िकिरा मुकना वुकिटा मारी ब्लॉग फ्रांस याको

  इनि नादोखुर्दज़ीरा कुटी उतंगे ब्लॉग याको औचिसिंदिसा येगा-याकाज़विबता yeWordPress.org (sezvandafungira mubhuku rino)। कुन्जे कुवकुन्दा इज़वो ज़्विसिंगबवुमिरवे ज़्वेभुरवुजा यमहारा, कुकुरा कुविओ ब्लॉग याको हकुगनिकी.

  कुने अक्वांडा मेपुरातिफोमु मौनगोना कुटांगा इमाहारा ब्लॉग न्हासी, izvi zvinosanganisira WordPress.com, Tumblr kana Blogger। कुटी कुदाज़िर भरूगू यमहारा, ज़वीस ज़्वुनोफ़निरवा कुइता कुसैना उए अनोकवानिसा कुटंगा कुबुरित्सा ज़्वको ज़्विरिमो.

  असि, ऊकु कुबतवा:

  • फलक मिटेमो याकिस्वा पासी नेपसीता येगा येओनोफानिरवा कुचेरीजा
  • Iyo zita remazita re blog yako rinoita senge subdomain yakadai se "myblogname.wordpress.com" काना "myblogname.tumblr.com"
  • इको कुण माशोमा मसंदो, प्लगइन्स उए सरदुजो यमेमा युनोगोना कुइता कू यस ब्लॉग
  • काज़हिनजी, मपुरातिफ़ोमू इम्हारा अनोडज़िसिरा मुकना वुकिटा मारी ब्लॉग याको

  स्क्रीन यकतोरवा कुबाव वर्डप्रेस विज्ञापन नीति पृष्ठ।

  Jeffrey Wilson Administrator
  Sorry! The Author has not filled his profile.
  follow me
   Like this post? Please share to your friends:
   Adblock
   detector
   map